A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Tadeusiewicz Ryszard Faculty of Management Katedra Informatyki 44
Talaga Magdalena Dział Spraw Bytowych Studentów i Doktorantów 1
Tarajko-Kowalska Justyna Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 7
Targalski Jan Faculty of Economics and International Relations Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 126
Tarnawska Katarzyna College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 46
Tarnowska Joanna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 3
Tatar Jan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 68
Tataruch Kinga ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Chemii Ogólnej 21
Teczke Janusz Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Międzynarodowego 118
Teczke Michał ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 22
Tekiela Katarzyna Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 1
Telega Agnieszka ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 24
Telega Andrzej Dział Współpracy Międzynarodowej 1
Telega Ivan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 23
Telejko Paweł Faculty of Economics and International Relations 1
Tendera-Właszczuk Helena ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 108
Teneta-Płotkowiak Jolanta Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 33
Thier Agnieszka ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 49
Thlon Michał ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 100
Tlałka-Janoszek Alina Krakowska Szkoła Biznesu 6
Toborek-Mazur Joanna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 94
Tokarczyk Anna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 24
Tomal Mateusz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 4
Tomala Justyna College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 2
Tomana Andrzej Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 1
Tomaszewska Kornelia Centrum Językowe 2
Tor Krzysztof Faculty of Finance and Law Katedra Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych 14
Tracz Damian Faculty of Finance and Law 1
Trad Moni 1
Trąbka Jan ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 43
Trętko Monika Faculty of Management 8
Trojanowska Małgorzata Biuro Programów Zagranicznych 1
Trojnar Bartosz Faculty of Economics and International Relations 1
Truszkowska Barbara Centrum Językowe 2
Trybuła Jakub Faculty of Finance Katedra Matematyki 1
Trzcieniecki Jerzy Interdepartmental Unit Katedra Zarządzania Międzynarodowego 23
Tuchowski Janusz Dział Rozwoju i Utrzymania Systemów Informatycznych 41
Turek Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 67
Turek-Radwan Monika ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 17
Turski Waldemar Faculty of Finance 2
Tużnik Halina Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Tylec Tomasz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 37
Typek Elżbieta ORCID Centrum Językowe , Zespół Języka Angielskiego 2
Tyran Bożena Faculty of Management 1
Tyrańska Małgorzata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 200