A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Tadeusiewicz Ryszard Faculty of Management Katedra Informatyki 34
Tarajko-Kowalska Justyna Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 6
Targalski Jan Faculty of Economics and International Relations Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 117
Tarnawska Katarzyna College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 39
Tatar Jan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 55
Tataruch Kinga ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Chemii Ogólnej 11
Teczke Janusz Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Międzynarodowego 84
Teczke Michał ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 13
Tekiela Katarzyna Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 1
Telega Agnieszka ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 12
Telega Andrzej Dział Współpracy Międzynarodowej 1
Telega Ivan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 14
Tendera-Właszczuk Helena ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 72
Teneta-Płotkowiak Jolanta Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 28
Thier Agnieszka ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 3
Thlon Michał ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 30
Toborek-Mazur Joanna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 73
Tokarczyk Anna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 12
Tomana Andrzej Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Przemysłowego 1
Tomaszewska Kornelia Centrum Językowe 1
Tor Krzysztof Faculty of Finance and Law Katedra Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych 14
Trąbka Jan ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 18
Truszkowska Barbara Centrum Językowe 1
Trzcieniecki Jerzy Interdepartmental Unit Katedra Zarządzania Międzynarodowego 16
Tuchowski Janusz Dział Rozwoju i Utrzymania Systemów Informatycznych 16
Turek Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 39
Turek-Radwan Monika ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 4
Tużnik Halina Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Tylec Tomasz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 26
Tyrańska Małgorzata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 156