A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Tadeusiewicz Ryszard Faculty of Management Katedra Informatyki 6
Tarajko-Kowalska Justyna Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 2
Targalski Jan Faculty of Economics and International Relations Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 16
Tarnawska Katarzyna College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Teorii Ekonomii 4
Tatar Jan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 8
Teczke Janusz Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Międzynarodowego 21
Teczke Michał ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 7
Telega Agnieszka ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 1
Telega Andrzej Dział Współpracy Międzynarodowej 1
Tendera-Właszczuk Helena ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 16
Teneta-Płotkowiak Jolanta Faculty of Economics and International Relations Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 6
Thier Agnieszka ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 2
Thlon Michał ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 12
Toborek-Mazur Joanna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 20
Tor Krzysztof Faculty of Finance and Law Katedra Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych 1
Trąbka Jan ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 1
Trzcieniecki Jerzy Interdepartmental Unit Katedra Zarządzania Międzynarodowego 1
Turek Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 5
Tylec Tomasz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 4
Tyrańska Małgorzata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 33