A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Cabała Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 80
Całczyński Andrzej Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Celińska Elżbieta Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 2
Charuza Jerzy Faculty of Management Katedra Informatyki 7
Chechelski Mirosław Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 11
Chlipała Monika ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 3
Chlipała Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 27
Chłapek Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 5
Chmurzyńska Anna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Chochół Andrzej ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 129
Chochół Katarzyna College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 1
Chociej Stanisław Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 1
Cholewa-Wójcik Agnieszka ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Opakowalnictwa Towarów 21
Chomątowska Maria Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 47
Chomątowski Stanisław Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 173
Choroś-Mrozowska Dominika ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 10
Chorośnicki Roman Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Chrabąszcz Robert Faculty of Economics and International Relations 8
Chwiałkowski Henryk Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 25
Chwiałkowski Wojciech Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 52
Ciałowicz Beata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 24
Cichoń Marian Faculty of Commodity Science Katedra Opakowalnictwa Towarów 96
Cichoń Zofia Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 167
Cieraszewska Urszula ORCID Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 10
Cierniak-Szóstak Ewa ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 43
Cieśla Stanisław Faculty of Finance Katedra Ekonomii 34
Cira Katarzyna Faculty of Economics and International Relations Katedra Studiów Europejskich 6
Ciuman Krystyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 86
Clowes David ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 2
Cybula Sławomir Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 13
Cycoń Maciej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 3
Cygan Adam Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 32
Cyran Zbigniew Dział Zaopatrzenia 1
Czachor Bogusława Interdepartmental Unit Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 2
Czaja Izabela ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 68
Czarnik Ewa Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Czechowska-Liszka Maria Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 39
Czekaj Jan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 213
Czekaj Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 219
Czepielewska-Kałka Krystyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 16
Czermińska Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 41
Czerniak Jacek ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 7
Czerwiec Edyta Faculty of Finance Katedra Ubezpieczeń 19
Cziomer Erhard Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych 19
Czubała Anna ORCID Faculty of Management Katedra Marketingu 295
Czubek Henryk Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 38
Czubik Paweł ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego 33
Czupryna Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 4
Czyżycka-Dura Teresa Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Czyżyński Jan Faculty of Management Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 15