A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Całczyński Andrzej Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Celińska Elżbieta Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 2
Charuza Jerzy Faculty of Management Katedra Informatyki 7
Chechelski Mirosław Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 8
Chochół Andrzej ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 23
Chociej Stanisław Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 1
Chomątowska Maria Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 23
Chomątowski Stanisław Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 35
Chorośnicki Roman Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Chwiałkowski Henryk Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 24
Ciałowicz Beata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 4
Cichoń Marian Faculty of Commodity Science Katedra Opakowalnictwa Towarów 45
Cichoń Zofia Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 37
Cierniak-Szóstak Ewa ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 2
Cieśla Stanisław Faculty of Finance Katedra Ekonomii 17
Ciuman Krystyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 13
Cybula Sławomir Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 13
Cygan Adam Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 7
Czechowska-Liszka Maria Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 16
Czekaj Jan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 79
Czekaj Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 44
Czepielewska-Kałka Krystyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 8
Czermińska Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 2
Cziomer Erhard Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych 15
Czubała Anna ORCID Faculty of Management Katedra Marketingu 51
Czyżyński Jan Faculty of Management Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 12