A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Cabała Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 8
Całczyński Andrzej Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Celińska Elżbieta Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 2
Charuza Jerzy Faculty of Management Katedra Informatyki 7
Chechelski Mirosław Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 11
Chlipała Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 1
Chochół Andrzej ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 56
Chociej Stanisław Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 1
Chomątowska Maria Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 39
Chomątowski Stanisław Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 102
Chorośnicki Roman Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Chwiałkowski Henryk Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 24
Ciałowicz Beata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 13
Cichoń Marian Faculty of Commodity Science Katedra Opakowalnictwa Towarów 86
Cichoń Zofia Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 67
Cierniak-Szóstak Ewa ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 9
Cieśla Stanisław Faculty of Finance Katedra Ekonomii 21
Ciuman Krystyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 26
Cybula Sławomir Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 13
Cygan Adam Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 19
Czaja Izabela ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 16
Czechowska-Liszka Maria Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 21
Czekaj Jan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 121
Czekaj Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 76
Czepielewska-Kałka Krystyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 13
Czermińska Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 10
Cziomer Erhard Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych 14
Czubała Anna ORCID Faculty of Management Katedra Marketingu 82
Czubek Henryk Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 5
Czubik Paweł ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego 2
Czyżyński Jan Faculty of Management Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 14