A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Cabała Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 90
Całczyński Andrzej Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Celińska Elżbieta Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 1
Charuza Jerzy Faculty of Management Katedra Informatyki 7
Chechelski Mirosław Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 11
Chlipała Monika ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 4
Chlipała Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 46
Chłapek Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 7
Chmurzyńska Anna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Chochół Andrzej ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 136
Chochół Katarzyna College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 1
Cholewa-Wójcik Agnieszka ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Opakowalnictwa Towarów 28
Chomątowska Maria Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 45
Chomątowski Stanisław Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 177
Choroś-Mrozowska Dominika ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 16
Chrabąszcz Robert Faculty of Economics and International Relations 12
Chwiałkowski Henryk Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 24
Chwiałkowski Wojciech Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 57
Ciałowicz Beata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 30
Cichoń Marian Faculty of Commodity Science Katedra Opakowalnictwa Towarów 93
Cichoń Zofia Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 174
Cieraszewska Urszula ORCID Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 13
Cierniak-Szóstak Ewa ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 49
Cieśla Stanisław Faculty of Finance Katedra Ekonomii 29
Cięszczyk Małgorzata Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 1
Cira Katarzyna Faculty of Economics and International Relations Katedra Studiów Europejskich 8
Ciuman Krystyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 93
Clowes David ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 9
Cybula Sławomir Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 10
Cycoń Maciej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 12
Cygan Adam Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 32
Cyran Zbigniew Dział Zaopatrzenia 1
Czachor Bogusława Interdepartmental Unit Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 2
Czaja Izabela ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 76
Czarnik Ewa Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Czechowska-Liszka Maria Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 37
Czekaj Jan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 226
Czekaj Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 240
Czepielewska-Kałka Krystyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 14
Czermińska Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 43
Czerniak Jacek ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 10
Czerwiec Edyta Faculty of Finance Katedra Ubezpieczeń 22
Cziomer Erhard Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych 12
Czubała Anna ORCID Faculty of Management Katedra Marketingu 300
Czubek Henryk Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 41
Czubik Agnieszka Faculty of Economics and International Relations Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej 2
Czubik Paweł ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego 40
Czupryna Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 4
Czyżyński Jan Faculty of Management Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 12