A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Celińska Elżbieta Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 1
Chochół Andrzej ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 6
Chomątowska Maria Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 3
Chomątowski Stanisław Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 2
Chwiałkowski Henryk Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 10
Cichoń Marian Faculty of Commodity Science Katedra Opakowalnictwa Towarów 4
Cichoń Zofia Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 6
Cieśla Stanisław Faculty of Finance Katedra Ekonomii 4
Ciuman Krystyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 1
Cybula Sławomir Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 5
Cygan Adam Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 2
Czechowska-Liszka Maria Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 4
Czekaj Jan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 7
Czekaj Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 7
Czepielewska-Kałka Krystyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 1
Cziomer Erhard Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych 10
Czubała Anna ORCID Faculty of Management Katedra Marketingu 9
Czyżyński Jan Faculty of Management Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 6