A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Całczyński Andrzej Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Celińska Elżbieta Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 1
Charuza Jerzy Faculty of Management Katedra Informatyki 3
Chochół Andrzej ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 14
Chomątowska Maria Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 5
Chomątowski Stanisław Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 13
Chwiałkowski Henryk Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 20
Cichoń Marian Faculty of Commodity Science Katedra Opakowalnictwa Towarów 12
Cichoń Zofia Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 11
Cieśla Stanisław Faculty of Finance Katedra Ekonomii 12
Ciuman Krystyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 7
Cybula Sławomir Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 7
Cygan Adam Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 3
Czechowska-Liszka Maria Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 9
Czekaj Jan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 22
Czekaj Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 22
Czepielewska-Kałka Krystyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 4
Cziomer Erhard Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych 10
Czubała Anna ORCID Faculty of Management Katedra Marketingu 27
Czyżyński Jan Faculty of Management Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 9