A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Cabała Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 1
Całczyński Andrzej Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Celińska Elżbieta Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 1
Charuza Jerzy Faculty of Management Katedra Informatyki 7
Chechelski Mirosław Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 11
Chochół Andrzej ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 46
Chomątowska Maria Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 36
Chomątowski Stanisław Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 72
Chwiałkowski Henryk Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 24
Ciałowicz Beata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 8
Cichoń Marian Faculty of Commodity Science Katedra Opakowalnictwa Towarów 69
Cichoń Zofia Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 49
Cierniak-Szóstak Ewa ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 3
Cieśla Stanisław Faculty of Finance Katedra Ekonomii 15
Ciuman Krystyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 20
Cybula Sławomir Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 10
Cygan Adam Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 16
Czaja Izabela ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 11
Czechowska-Liszka Maria Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 19
Czekaj Jan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 115
Czekaj Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 63
Czepielewska-Kałka Krystyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 9
Czermińska Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 6
Cziomer Erhard Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych 11
Czubała Anna ORCID Faculty of Management Katedra Marketingu 64
Czubek Henryk Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 4
Czyżyński Jan Faculty of Management Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 12