A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Całczyński Andrzej Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Charuza Jerzy Faculty of Management Katedra Informatyki 7
Chechelski Mirosław Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 1
Chochół Andrzej ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 19
Chomątowska Maria Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 11
Chomątowski Stanisław Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 17
Chwiałkowski Henryk Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 18
Cichoń Marian Faculty of Commodity Science Katedra Opakowalnictwa Towarów 26
Cichoń Zofia Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 21
Cierniak-Szóstak Ewa ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 1
Cieśla Stanisław Faculty of Finance Katedra Ekonomii 12
Ciuman Krystyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 10
Cybula Sławomir Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 6
Cygan Adam Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 3
Czechowska-Liszka Maria Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 12
Czekaj Jan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 33
Czekaj Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 28
Czepielewska-Kałka Krystyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 5
Cziomer Erhard Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych 7
Czubała Anna ORCID Faculty of Management Katedra Marketingu 34
Czyżyński Jan Faculty of Management Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 8