A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Całczyński Andrzej Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Charuza Jerzy Faculty of Management Katedra Informatyki 3
Chochół Andrzej ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 11
Chomątowska Maria Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 2
Chomątowski Stanisław Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 11
Chwiałkowski Henryk Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 14
Cichoń Marian Faculty of Commodity Science Katedra Opakowalnictwa Towarów 9
Cichoń Zofia Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 8
Cieśla Stanisław Faculty of Finance Katedra Ekonomii 9
Ciuman Krystyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 7
Cybula Sławomir Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 2
Cygan Adam Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 2
Czechowska-Liszka Maria Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 6
Czekaj Jan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 17
Czekaj Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 18
Czepielewska-Kałka Krystyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 3
Cziomer Erhard Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych 2
Czubała Anna ORCID Faculty of Management Katedra Marketingu 22
Czyżyński Jan Faculty of Management Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 4