A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Cabała Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 28
Całczyński Andrzej Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Charuza Jerzy Faculty of Management Katedra Informatyki 7
Chechelski Mirosław Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 11
Chlipała Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 5
Chochół Andrzej ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 86
Cholewa-Wójcik Agnieszka ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Opakowalnictwa Towarów 1
Chomątowska Maria Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 37
Chomątowski Stanisław Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 117
Chwiałkowski Henryk Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 18
Chwiałkowski Wojciech Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 2
Ciałowicz Beata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 16
Cichoń Marian Faculty of Commodity Science Katedra Opakowalnictwa Towarów 90
Cichoń Zofia Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 105
Cierniak-Szóstak Ewa ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 14
Cieśla Stanisław Faculty of Finance Katedra Ekonomii 24
Cira Katarzyna Faculty of Economics and International Relations Katedra Studiów Europejskich 1
Ciuman Krystyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 75
Clowes David ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 1
Cybula Sławomir Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 5
Cygan Adam Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 26
Czaja Izabela ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 41
Czechowska-Liszka Maria Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 23
Czekaj Jan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 149
Czekaj Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 96
Czepielewska-Kałka Krystyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 12
Czermińska Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 20
Czerwiec Edyta Faculty of Finance Katedra Ubezpieczeń 3
Cziomer Erhard Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych 4
Czubała Anna ORCID Faculty of Management Katedra Marketingu 219
Czubek Henryk Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 14
Czubik Paweł ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego 10
Czyżyński Jan Faculty of Management Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 7