A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Cabała Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 2
Charuza Jerzy Faculty of Management Katedra Informatyki 4
Chechelski Mirosław Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 11
Chochół Andrzej ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 37
Chomątowska Maria Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 32
Chomątowski Stanisław Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 64
Chwiałkowski Henryk Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 4
Ciałowicz Beata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 10
Cichoń Marian Faculty of Commodity Science Katedra Opakowalnictwa Towarów 64
Cichoń Zofia Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 46
Cierniak-Szóstak Ewa ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 4
Cieśla Stanisław Faculty of Finance Katedra Ekonomii 3
Ciuman Krystyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 16
Cybula Sławomir Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 3
Cygan Adam Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 14
Czaja Izabela ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 14
Czechowska-Liszka Maria Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 10
Czekaj Jan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 95
Czekaj Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 44
Czepielewska-Kałka Krystyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 8
Czermińska Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 7
Cziomer Erhard Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych 1
Czubała Anna ORCID Faculty of Management Katedra Marketingu 42
Czubek Henryk Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 4
Czyżyński Jan Faculty of Management Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 3