A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Cabała Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 59
Charuza Jerzy Faculty of Management Katedra Informatyki 1
Chechelski Mirosław Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 11
Chlipała Monika ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 1
Chlipała Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 19
Chłapek Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 3
Chmurzyńska Anna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Chochół Andrzej ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 94
Cholewa-Wójcik Agnieszka ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Opakowalnictwa Towarów 17
Chomątowska Maria Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 39
Chomątowski Stanisław Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 134
Choroś-Mrozowska Dominika ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 4
Chrabąszcz Robert Faculty of Economics and International Relations 7
Chwiałkowski Henryk Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 3
Chwiałkowski Wojciech Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 32
Ciałowicz Beata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 17
Cichoń Marian Faculty of Commodity Science Katedra Opakowalnictwa Towarów 74
Cichoń Zofia Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 128
Cieraszewska Urszula ORCID Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 3
Cierniak-Szóstak Ewa ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 24
Cieśla Stanisław Faculty of Finance Katedra Ekonomii 15
Cira Katarzyna Faculty of Economics and International Relations Katedra Studiów Europejskich 3
Ciuman Krystyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 70
Clowes David ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 1
Cybula Sławomir Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 1
Cygan Adam Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 28
Czaja Izabela ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 56
Czarnik Ewa Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Czechowska-Liszka Maria Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 22
Czekaj Jan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 148
Czekaj Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 134
Czepielewska-Kałka Krystyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 10
Czermińska Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 32
Czerniak Jacek ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 4
Czerwiec Edyta Faculty of Finance Katedra Ubezpieczeń 12
Cziomer Erhard Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych 2
Czubała Anna ORCID Faculty of Management Katedra Marketingu 237
Czubek Henryk Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 27
Czubik Paweł ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego 28
Czupryna Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 3
Czyżyński Jan Faculty of Management Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 3