A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Chechelski Mirosław Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 7
Chochół Andrzej ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 4
Chomątowska Maria Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 10
Chomątowski Stanisław Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 11
Chwiałkowski Henryk Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 3
Ciałowicz Beata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 4
Cichoń Marian Faculty of Commodity Science Katedra Opakowalnictwa Towarów 16
Cichoń Zofia Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 13
Cierniak-Szóstak Ewa ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 1
Cieśla Stanisław Faculty of Finance Katedra Ekonomii 1
Ciuman Krystyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 2
Cybula Sławomir Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 1
Cygan Adam Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 3
Czechowska-Liszka Maria Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 2
Czekaj Jan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 43
Czekaj Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 10
Czepielewska-Kałka Krystyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 2
Czermińska Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 2
Cziomer Erhard Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych 1
Czubała Anna ORCID Faculty of Management Katedra Marketingu 12