A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Cabała Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 2
Chechelski Mirosław Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 10
Chochół Andrzej ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 32
Chomątowska Maria Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 25
Chomątowski Stanisław Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 58
Chwiałkowski Henryk Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 3
Ciałowicz Beata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 10
Cichoń Marian Faculty of Commodity Science Katedra Opakowalnictwa Towarów 49
Cichoń Zofia Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 35
Cierniak-Szóstak Ewa ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 3
Cieśla Stanisław Faculty of Finance Katedra Ekonomii 2
Ciuman Krystyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 13
Cybula Sławomir Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 1
Cygan Adam Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 13
Czaja Izabela ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 14
Czechowska-Liszka Maria Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 7
Czekaj Jan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 82
Czekaj Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 36
Czepielewska-Kałka Krystyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 7
Czermińska Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 7
Cziomer Erhard Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych 1
Czubała Anna ORCID Faculty of Management Katedra Marketingu 35
Czubek Henryk Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 4
Czyżyński Jan Faculty of Management Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 2