A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Cabała Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 76
Chechelski Mirosław Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 10
Chlipała Monika ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 3
Chlipała Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 23
Chłapek Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 4
Chmurzyńska Anna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Chochół Andrzej ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 108
Cholewa-Wójcik Agnieszka ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Opakowalnictwa Towarów 20
Chomątowska Maria Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 33
Chomątowski Stanisław Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 140
Choroś-Mrozowska Dominika ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 9
Chrabąszcz Robert Faculty of Economics and International Relations 7
Chwiałkowski Henryk Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 3
Chwiałkowski Wojciech Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 50
Ciałowicz Beata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 23
Cichoń Marian Faculty of Commodity Science Katedra Opakowalnictwa Towarów 66
Cichoń Zofia Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 136
Cieraszewska Urszula ORCID Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 8
Cierniak-Szóstak Ewa ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 41
Cieśla Stanisław Faculty of Finance Katedra Ekonomii 16
Cira Katarzyna Faculty of Economics and International Relations Katedra Studiów Europejskich 6
Ciuman Krystyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 73
Clowes David ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 1
Cybula Sławomir Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 1
Cycoń Maciej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 1
Cygan Adam Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 28
Czachor Bogusława Interdepartmental Unit Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 2
Czaja Izabela ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 62
Czarnik Ewa Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Czechowska-Liszka Maria Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 22
Czekaj Jan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 156
Czekaj Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 163
Czepielewska-Kałka Krystyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 9
Czermińska Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 40
Czerniak Jacek ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 6
Czerwiec Edyta Faculty of Finance Katedra Ubezpieczeń 16
Cziomer Erhard Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych 2
Czubała Anna ORCID Faculty of Management Katedra Marketingu 246
Czubek Henryk Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 35
Czubik Paweł ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego 31
Czupryna Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 3
Czyżyński Jan Faculty of Management Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 2