A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Cabała Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 101
Chechelski Mirosław Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 5
Chlipała Monika ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 11
Chlipała Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 69
Chłapek Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 10
Chmurzyńska Anna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Chochół Andrzej ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 124
Chochół Katarzyna College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 1
Cholewa-Wójcik Agnieszka ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Opakowalnictwa Towarów 38
Chomątowska Maria Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 27
Chomątowska Monika Faculty of Economics and International Relations 1
Chomątowski Stanisław Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 159
Choroś-Mrozowska Dominika ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 23
Chrabąszcz Robert Faculty of Economics and International Relations 13
Chwiałkowski Wojciech Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 58
Ciałowicz Beata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 33
Cichoń Marian Faculty of Commodity Science Katedra Opakowalnictwa Towarów 59
Cichoń Zofia Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 165
Ciepiela Magdalena Faculty of Economics and International Relations 1
Cieraszewska Urszula ORCID Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 22
Cierniak-Szóstak Ewa ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 58
Cieśla Stanisław Faculty of Finance Katedra Ekonomii 16
Cięszczyk Małgorzata Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 1
Cira Katarzyna Faculty of Economics and International Relations Katedra Studiów Europejskich 8
Ciuman Krystyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 84
Clowes David ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 16
Codogni Iwona Faculty of Economics and International Relations 1
Cycoń Maciej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 19
Cygan Adam Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 28
Cymbranowicz Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 10
Cyran Zbigniew Dział Zaopatrzenia 2
Czachor Bogusława Interdepartmental Unit Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 2
Czaja Izabela ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 81
Czarniecki Piotr Kancelaria Rektora 5
Czarnik Ewa Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Czechowska-Liszka Maria Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 26
Czekaj Jan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 183
Czekaj Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 247
Czepielewska-Kałka Krystyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 8
Czermińska Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 42
Czerniak Jacek ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 16
Czerwiec Edyta Faculty of Finance Katedra Ubezpieczeń 22
Cziomer Erhard Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych 2
Czubała Anna ORCID Faculty of Management Katedra Marketingu 282
Czubek Henryk Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 46
Czubik Agnieszka Faculty of Economics and International Relations Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej 7
Czubik Paweł ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego 53
Czupryna Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 9
Czyżyński Jan Faculty of Management Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 2