A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Cabała Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 21
Chechelski Mirosław Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 4
Chlipała Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 4
Chochół Andrzej ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 59
Chomątowska Maria Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 20
Chomątowski Stanisław Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 87
Ciałowicz Beata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 14
Cichoń Marian Faculty of Commodity Science Katedra Opakowalnictwa Towarów 58
Cichoń Zofia Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 69
Cierniak-Szóstak Ewa ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 11
Cieśla Stanisław Faculty of Finance Katedra Ekonomii 11
Cira Katarzyna Faculty of Economics and International Relations Katedra Studiów Europejskich 1
Ciuman Krystyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 62
Clowes David ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 1
Cygan Adam Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 23
Czaja Izabela ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 36
Czechowska-Liszka Maria Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 12
Czekaj Jan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 88
Czekaj Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 58
Czepielewska-Kałka Krystyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 6
Czermińska Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 15
Czerwiec Edyta Faculty of Finance Katedra Ubezpieczeń 2
Cziomer Erhard Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych 2
Czubała Anna ORCID Faculty of Management Katedra Marketingu 171
Czubek Henryk Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 11
Czubik Paweł ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego 8
Czyżyński Jan Faculty of Management Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 2