A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Cabała Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 67
Chechelski Mirosław Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 4
Chlipała Monika ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 2
Chlipała Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 22
Chłapek Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 4
Chmurzyńska Anna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Chochół Andrzej ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 99
Cholewa-Wójcik Agnieszka ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Opakowalnictwa Towarów 20
Chomątowska Maria Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 27
Chomątowski Stanisław Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 130
Choroś-Mrozowska Dominika ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 7
Chrabąszcz Robert Faculty of Economics and International Relations 7
Chwiałkowski Wojciech Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 40
Ciałowicz Beata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 18
Cichoń Marian Faculty of Commodity Science Katedra Opakowalnictwa Towarów 59
Cichoń Zofia Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 123
Cieraszewska Urszula ORCID Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 4
Cierniak-Szóstak Ewa ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 33
Cieśla Stanisław Faculty of Finance Katedra Ekonomii 15
Cira Katarzyna Faculty of Economics and International Relations Katedra Studiów Europejskich 5
Ciuman Krystyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 70
Clowes David ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 1
Cygan Adam Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 28
Czachor Bogusława Interdepartmental Unit Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 1
Czaja Izabela ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 57
Czarnik Ewa Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Czechowska-Liszka Maria Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 20
Czekaj Jan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 115
Czekaj Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 143
Czepielewska-Kałka Krystyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 7
Czermińska Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 35
Czerniak Jacek ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 5
Czerwiec Edyta Faculty of Finance Katedra Ubezpieczeń 15
Cziomer Erhard Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych 2
Czubała Anna ORCID Faculty of Management Katedra Marketingu 230
Czubek Henryk Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 31
Czubik Paweł ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego 29
Czupryna Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 3
Czyżyński Jan Faculty of Management Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 2