A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Cabała Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 2
Chechelski Mirosław Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 3
Chochół Andrzej ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 28
Chomątowska Maria Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 15
Chomątowski Stanisław Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 47
Ciałowicz Beata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 6
Cichoń Marian Faculty of Commodity Science Katedra Opakowalnictwa Towarów 33
Cichoń Zofia Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 22
Cierniak-Szóstak Ewa ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 2
Cieśla Stanisław Faculty of Finance Katedra Ekonomii 1
Ciuman Krystyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 11
Cygan Adam Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 10
Czaja Izabela ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 14
Czechowska-Liszka Maria Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 5
Czekaj Jan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 39
Czekaj Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 26
Czepielewska-Kałka Krystyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 5
Czermińska Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 5
Czubała Anna ORCID Faculty of Management Katedra Marketingu 23
Czubek Henryk Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 4
Czyżyński Jan Faculty of Management Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 2