A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Cabała Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 136
Cembala Grzegorz Faculty of Finance 1
Chalha Olfat 1
Charytanowicz Anna Faculty of Management 2
Chechelski Mirosław Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 1
Cherkes Bohdan ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 7
Chlipała Monika ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 22
Chlipała Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 80
Chłapek Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 25
Chmurzyńska Anna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Chochół Andrzej ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 108
Chochół Katarzyna College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 1
Chodór Joanna Faculty of Management 1
Cholewa-Wójcik Agnieszka ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Opakowalnictwa Towarów 81
Chomątowska Maria Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 7
Chomątowska Monika Faculty of Economics and International Relations 5
Chomątowski Stanisław Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 92
Choroś-Mrozowska Dominika ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 43
Chrabąszcz Robert Faculty of Economics and International Relations 25
Chudzicka Anna Faculty of Management 2
Chwiałkowski Wojciech Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 58
Ciałowicz Beata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 35
Cichoń Marian Faculty of Commodity Science Katedra Opakowalnictwa Towarów 9
Cichoń Zofia Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 129
Ciepiela Magdalena Faculty of Economics and International Relations 2
Cieraszewska Urszula ORCID Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 38
Cierniak-Szóstak Ewa ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 54
Cieśla Łukasz Faculty of Management 1
Cieśla Stanisław Faculty of Finance Katedra Ekonomii 11
Cięszczyk Małgorzata Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 1
Cimer Anna Faculty of Finance and Law 1
Cira Katarzyna Faculty of Economics and International Relations Katedra Studiów Europejskich 8
Ciukaj Radosław ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 10
Ciuman Krystyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 78
Clowes David ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 30
Codogni Iwona Faculty of Economics and International Relations 1
Cycoń Maciej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 31
Cygan Adam Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 13
Cymbranowicz Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 40
Cyra Joanna Faculty of Management Katedra Statystyki 1
Cyran Zbigniew Dział Zaopatrzenia 2
Czachor Bogusława Interdepartmental Unit Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 2
Czaja Izabela ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 80
Czarnacka-Wacławik Edyta Faculty of Commodity Science 4
Czarniecki Piotr Kancelaria Rektora 16
Czarnik Ewa Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Czechowska-Liszka Maria Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 20
Czekaj Jan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 183
Czekaj Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 241
Czepielewska-Kałka Krystyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 3
Czermińska Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 38
Czerniak Jacek ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 31
Czerwiec Edyta Faculty of Finance Katedra Ubezpieczeń 22
Cziomer Erhard Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych 1
Czubała Anna ORCID Faculty of Management Katedra Marketingu 263
Czubek Henryk Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 45
Czubik Agnieszka Faculty of Economics and International Relations Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej 7
Czubik Paweł ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego 129
Czupryna Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 41