A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Cabała Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 37
Chlipała Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 12
Chochół Andrzej ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 32
Cholewa-Wójcik Agnieszka ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Opakowalnictwa Towarów 4
Chomątowska Maria Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 6
Chomątowski Stanisław Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 30
Chrabąszcz Robert Faculty of Economics and International Relations 7
Chwiałkowski Wojciech Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 14
Ciałowicz Beata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 3
Cichoń Marian Faculty of Commodity Science Katedra Opakowalnictwa Towarów 3
Cichoń Zofia Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 44
Cierniak-Szóstak Ewa ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 9
Cieśla Stanisław Faculty of Finance Katedra Ekonomii 5
Cira Katarzyna Faculty of Economics and International Relations Katedra Studiów Europejskich 1
Ciuman Krystyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 48
Clowes David ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 1
Cygan Adam Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 7
Czaja Izabela ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 22
Czechowska-Liszka Maria Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 8
Czekaj Jan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 25
Czekaj Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 48
Czepielewska-Kałka Krystyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 1
Czermińska Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 13
Czerwiec Edyta Faculty of Finance Katedra Ubezpieczeń 8
Czubała Anna ORCID Faculty of Management Katedra Marketingu 60
Czubek Henryk Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 13
Czubik Paweł ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego 15
Czupryna Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 3