A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Cabała Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 108
Cembala Grzegorz Faculty of Finance 1
Chechelski Mirosław Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 1
Chlipała Monika ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 18
Chlipała Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 72
Chłapek Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 14
Chmurzyńska Anna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Chochół Andrzej ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 79
Chochół Katarzyna College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 1
Cholewa-Wójcik Agnieszka ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Opakowalnictwa Towarów 56
Chomątowska Maria Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 7
Chomątowska Monika Faculty of Economics and International Relations 5
Chomątowski Stanisław Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 78
Choroś-Mrozowska Dominika ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 28
Chrabąszcz Robert Faculty of Economics and International Relations 22
Chwiałkowski Wojciech Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 58
Ciałowicz Beata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 25
Cichoń Marian Faculty of Commodity Science Katedra Opakowalnictwa Towarów 1
Cichoń Zofia Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 108
Ciepiela Magdalena Faculty of Economics and International Relations 2
Cieraszewska Urszula ORCID Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 30
Cierniak-Szóstak Ewa ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 49
Cieśla Łukasz Faculty of Management 1
Cieśla Stanisław Faculty of Finance Katedra Ekonomii 7
Cięszczyk Małgorzata Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 1
Cira Katarzyna Faculty of Economics and International Relations Katedra Studiów Europejskich 7
Ciuman Krystyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 69
Clowes David ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 20
Codogni Iwona Faculty of Economics and International Relations 1
Cycoń Maciej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 23
Cygan Adam Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 9
Cymbranowicz Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 18
Cyra Joanna Faculty of Management Katedra Statystyki 1
Cyran Zbigniew Dział Zaopatrzenia 2
Czachor Bogusława Interdepartmental Unit Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 2
Czaja Izabela ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 55
Czarnacka-Wacławik Edyta Faculty of Commodity Science 4
Czarniecki Piotr Kancelaria Rektora 16
Czarnik Ewa Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Czechowska-Liszka Maria Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 17
Czekaj Jan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 124
Czekaj Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 214
Czepielewska-Kałka Krystyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 2
Czermińska Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 29
Czerniak Jacek ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 18
Czerwiec Edyta Faculty of Finance Katedra Ubezpieczeń 21
Czubała Anna ORCID Faculty of Management Katedra Marketingu 131
Czubek Henryk Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 39
Czubik Agnieszka Faculty of Economics and International Relations Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej 7
Czubik Paweł ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego 72
Czupryna Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 24