A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Cabała Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 55
Chlipała Monika ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 3
Chlipała Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 19
Chłapek Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 4
Chmurzyńska Anna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Chochół Andrzej ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 47
Cholewa-Wójcik Agnieszka ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Opakowalnictwa Towarów 20
Chomątowska Maria Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 7
Chomątowski Stanisław Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 47
Choroś-Mrozowska Dominika ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 9
Chrabąszcz Robert Faculty of Economics and International Relations 7
Chwiałkowski Wojciech Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 50
Ciałowicz Beata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 8
Cichoń Marian Faculty of Commodity Science Katedra Opakowalnictwa Towarów 1
Cichoń Zofia Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 61
Cieraszewska Urszula ORCID Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 8
Cierniak-Szóstak Ewa ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 29
Cieśla Stanisław Faculty of Finance Katedra Ekonomii 5
Cira Katarzyna Faculty of Economics and International Relations Katedra Studiów Europejskich 5
Ciuman Krystyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 10
Cycoń Maciej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 1
Cygan Adam Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 5
Czachor Bogusława Interdepartmental Unit Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 2
Czaja Izabela ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 25
Czarnik Ewa Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Czechowska-Liszka Maria Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 9
Czekaj Jan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 44
Czekaj Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 100
Czepielewska-Kałka Krystyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 1
Czermińska Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 24
Czerniak Jacek ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 6
Czerwiec Edyta Faculty of Finance Katedra Ubezpieczeń 14
Czubała Anna ORCID Faculty of Management Katedra Marketingu 68
Czubek Henryk Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 24
Czubik Paweł ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego 23
Czupryna Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 3