A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Cabała Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 46
Chlipała Monika ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 3
Chlipała Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 18
Chłapek Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 5
Chmurzyńska Anna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Chochół Andrzej ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 35
Chochół Katarzyna College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 1
Cholewa-Wójcik Agnieszka ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Opakowalnictwa Towarów 18
Chomątowska Maria Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 1
Chomątowski Stanisław Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 37
Choroś-Mrozowska Dominika ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 10
Chrabąszcz Robert Faculty of Economics and International Relations 5
Chwiałkowski Wojciech Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 45
Ciałowicz Beata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 8
Cichoń Zofia Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 48
Cieraszewska Urszula ORCID Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 10
Cierniak-Szóstak Ewa ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 29
Cieśla Stanisław Faculty of Finance Katedra Ekonomii 2
Cira Katarzyna Faculty of Economics and International Relations Katedra Studiów Europejskich 5
Ciuman Krystyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 9
Clowes David ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 1
Cycoń Maciej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 3
Cygan Adam Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 5
Cyran Zbigniew Dział Zaopatrzenia 1
Czachor Bogusława Interdepartmental Unit Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 2
Czaja Izabela ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 20
Czarnik Ewa Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Czechowska-Liszka Maria Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 7
Czekaj Jan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 55
Czekaj Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 105
Czermińska Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 19
Czerniak Jacek ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 7
Czerwiec Edyta Faculty of Finance Katedra Ubezpieczeń 13
Czubała Anna ORCID Faculty of Management Katedra Marketingu 56
Czubek Henryk Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 21
Czubik Paweł ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego 21
Czupryna Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 3