A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Cabała Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 108
Całczyński Andrzej Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Celińska Elżbieta Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 2
Cembala Grzegorz Faculty of Finance 1
Charuza Jerzy Faculty of Management Katedra Informatyki 7
Chechelski Mirosław Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 12
Chlipała Monika ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 16
Chlipała Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 73
Chłapek Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 11
Chmurzyńska Anna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Chochół Andrzej ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 151
Chochół Katarzyna College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 1
Chociej Stanisław Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 4
Cholewa-Wójcik Agnieszka ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Opakowalnictwa Towarów 44
Chomątowska Maria Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 49
Chomątowska Monika Faculty of Economics and International Relations 3
Chomątowski Stanisław Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 215
Choroś-Mrozowska Dominika ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 25
Chorośnicki Roman Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 4
Chowaniec Wiesław Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 3
Chrabąszcz Robert Faculty of Economics and International Relations 17
Chwiałkowski Henryk Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 31
Chwiałkowski Wojciech Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 58
Ciałowicz Beata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 38
Cichoń Marian Faculty of Commodity Science Katedra Opakowalnictwa Towarów 106
Cichoń Zofia Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 198
Ciepiela Magdalena Faculty of Economics and International Relations 2
Cieraszewska Urszula ORCID Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 27
Cierniak-Szóstak Ewa ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 60
Cieśla Łukasz Faculty of Management 1
Cieśla Stanisław Faculty of Finance Katedra Ekonomii 39
Cięszczyk Małgorzata Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 1
Cira Katarzyna Faculty of Economics and International Relations Katedra Studiów Europejskich 8
Ciuman Krystyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 101
Clowes David ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 18
Codogni Iwona Faculty of Economics and International Relations 1
Cybula Sławomir Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 24
Cycoń Maciej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 22
Cygan Adam Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 33
Cymbranowicz Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 16
Cyra Joanna Faculty of Management Katedra Statystyki 1
Cyran Józef Dział Nauki i Wydawnictw 2
Cyran Zbigniew Dział Zaopatrzenia 2
Czachor Bogusława Interdepartmental Unit Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 2
Czaja Izabela ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 85
Czarkowski Jan Faculty of General-Economics Katedra Ekonomii Politycznej 28
Czarnacka-Wacławik Edyta Faculty of Commodity Science 1
Czarniecki Piotr Kancelaria Rektora 11
Czarnik Ewa Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Czechowska-Liszka Maria Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 44
Czekaj Jan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 264
Czekaj Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 300
Czepielewska-Kałka Krystyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 17
Czermińska Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 43
Czerniak Jacek ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 18
Czerwiec Edyta Faculty of Finance Katedra Ubezpieczeń 22
Cziomer Erhard Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych 26
Czubała Anna ORCID Faculty of Management Katedra Marketingu 349
Czubek Henryk Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 48
Czubik Agnieszka Faculty of Economics and International Relations Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej 7
Czubik Paweł ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego 58
Czupryna Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 20
Czyżycka-Dura Teresa Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Czyżyński Jan Faculty of Management Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 25