A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Całczyński Andrzej Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Celińska Elżbieta Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 2
Charuza Jerzy Faculty of Management Katedra Informatyki 7
Chechelski Mirosław Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 11
Chochół Andrzej ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 35
Chociej Stanisław Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 4
Chomątowska Maria Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 37
Chomątowski Stanisław Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 89
Chorośnicki Roman Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 4
Chowaniec Wiesław Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 3
Chwiałkowski Henryk Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 31
Ciałowicz Beata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 6
Cichoń Marian Faculty of Commodity Science Katedra Opakowalnictwa Towarów 77
Cichoń Zofia Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 45
Cierniak-Szóstak Ewa ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 2
Cieśla Stanisław Faculty of Finance Katedra Ekonomii 25
Ciuman Krystyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 20
Cybula Sławomir Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 24
Cygan Adam Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 14
Cyran Józef Dział Nauki i Wydawnictw 2
Czaja Izabela ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 7
Czarkowski Jan Faculty of General-Economics Katedra Ekonomii Politycznej 28
Czechowska-Liszka Maria Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 21
Czekaj Jan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 113
Czekaj Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 64
Czepielewska-Kałka Krystyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 11
Czermińska Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 6
Cziomer Erhard Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych 23
Czubała Anna ORCID Faculty of Management Katedra Marketingu 81
Czubek Henryk Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 4
Czyżycka-Dura Teresa Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Czyżyński Jan Faculty of Management Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 24