A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Cabała Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 144
Całczyński Andrzej Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Celińska Elżbieta Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 2
Cembala Grzegorz Faculty of Finance 1
Chalha Olfat 1
Charuza Jerzy Faculty of Management Katedra Informatyki 7
Charytanowicz Anna Faculty of Management 2
Chechelski Mirosław Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 12
Cherkes Bohdan ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Gospodarki Przestrzennej 4
Chlipała Monika ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 22
Chlipała Paweł ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 81
Chłapek Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 24
Chmurzyńska Anna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Chochół Andrzej ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 162
Chochół Katarzyna College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 1
Chociej Stanisław Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 4
Chodór Joanna Faculty of Management 1
Cholewa-Wójcik Agnieszka ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Opakowalnictwa Towarów 75
Chomątowska Maria Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 49
Chomątowska Monika Faculty of Economics and International Relations 5
Chomątowski Stanisław Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 218
Choroś-Mrozowska Dominika ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 42
Chorośnicki Roman Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 4
Chowaniec Wiesław Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 3
Chrabąszcz Robert Faculty of Economics and International Relations 25
Chudzicka Anna Faculty of Management 2
Chwiałkowski Henryk Faculty of Commodity Science Katedra Technologii i Ekologii Wyrobów 31
Chwiałkowski Wojciech Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 58
Ciałowicz Beata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 48
Cichoń Marian Faculty of Commodity Science Katedra Opakowalnictwa Towarów 106
Cichoń Zofia Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 198
Ciepiela Magdalena Faculty of Economics and International Relations 2
Cieraszewska Urszula ORCID Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 38
Cierniak-Szóstak Ewa ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 62
Cieśla Łukasz Faculty of Management 1
Cieśla Stanisław Faculty of Finance Katedra Ekonomii 39
Cięszczyk Małgorzata Faculty of Commodity Science Katedra Chemii Ogólnej 1
Cimer Anna Faculty of Finance and Law 1
Cira Katarzyna Faculty of Economics and International Relations Katedra Studiów Europejskich 8
Ciukaj Radosław ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 7
Ciuman Krystyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 104
Clowes David ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 30
Codogni Iwona Faculty of Economics and International Relations 1
Cybula Sławomir Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 24
Cycoń Maciej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 30
Cygan Adam Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 33
Cymbranowicz Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 39
Cyra Joanna Faculty of Management Katedra Statystyki 1
Cyran Józef Dział Nauki i Wydawnictw 2
Cyran Zbigniew Dział Zaopatrzenia 2
Czachor Bogusława Interdepartmental Unit Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 2
Czaja Izabela ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 93
Czarkowski Jan Faculty of General-Economics Katedra Ekonomii Politycznej 28
Czarnacka-Wacławik Edyta Faculty of Commodity Science 4
Czarniecki Piotr Kancelaria Rektora 16
Czarnik Ewa Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Czechowska-Liszka Maria Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 44
Czekaj Jan ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 306
Czekaj Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Metod Organizacji i Zarządzania 320
Czepielewska-Kałka Krystyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 17
Czermińska Małgorzata Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 48
Czerniak Jacek ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 25
Czerwiec Edyta Faculty of Finance Katedra Ubezpieczeń 22
Cziomer Erhard Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych 26
Czubała Anna ORCID Faculty of Management Katedra Marketingu 360
Czubek Henryk Faculty of Economics and International Relations Katedra Handlu Zagranicznego 50
Czubik Agnieszka Faculty of Economics and International Relations Katedra Europejskiej Integracji Gospodarczej 7
Czubik Paweł ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Międzynarodowego Publicznego i Europejskiego 121
Czupryna Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 40
Czyżycka-Dura Teresa Faculty of Production Economics Instytut Ekonomiki Przemysłu 1
Czyżyński Jan Faculty of Management Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 25