A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Sady Monika ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 16
Sagan Adam ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 96
Sala Józef Faculty of Management Katedra Turystyki 27
Salamaga Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 57
Salerno-Kochan Marek Faculty of Commodity Science Katedra Zarządzania Jakością 19
Salerno-Kochan Renata ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 33
Salwa Dominika Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Międzynarodowego 5
Salwarowski Łukasz Kancelaria Rektora 10
Sanak-Kosmowska Katarzyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 8
Sanetra-Szeliga Joanna ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 29
Sapeta Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 34
Sarnek Maciej ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 8
Sarzyński Konrad Faculty of Economics and International Relations 2
Sawoszczuk Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Mikrobiologii 31
Schröder Piotr ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 1
Schroeder Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 2
Sedlak Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 14
Semczuk Marcin ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 5
Serafin Piotr ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 75
Seweryn Małgorzata Centrum Językowe , Zespół Języków Romańskich, Słowiańskich i Orientalnych 1
Seweryn Renata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 88
Sieradzki Rafał ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 11
Sierpińska Maria College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 22
Sikora Tadeusz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 131
Siuta-Tokarska Barbara ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 44
Skoczek Regina Faculty of Management 2
Skrzypek Jerzy ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 9
Słaboń Andrzej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 24
Sławiński Krzysztof Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem 1
Smaga Edward Faculty of Finance and Law Katedra Matematyki 5
Smajdor Daniel Faculty of Finance and Law 4
Smoleń Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 24
Smutek Halina ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 16
Snarska Małgorzata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 23
Sobula Joanna Faculty of Management 5
Soczówka Halina Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 5
Soja Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 27
Soja Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 62
Sokołowski Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 52
Solek Adrian ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 18
Sołtyk Piotr ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 64
Sołtysik Mariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 38
Sordyl Grażyna Faculty of Finance and Law Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 3
Sordyl Marta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 15
Sosenko Kazimierz ORCID Faculty of Public Economy and Administration Katedra Filozofii 5
Srebro Monika Centrum Językowe , Zespół Języka Angielskiego 3
Sroka-Ozimek Maria Centrum Językowe , Zespół Języka Niemieckiego 2
Stabryła Adam ORCID Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 107
Stabryła-Chudzio Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 31
Stal Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 24
Stanek Bożena Faculty of Management 3
Stanek Piotr ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 33
Stanienda Jolanta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 11
Stanisławska-Mischke Anna K. Centrum e-Learningu 4
Stanisz Tadeusz Faculty of Commodity Science Katedra Ekonomii Stosowanej 4
Stanowska Marta Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 6
Stanowski Przemysław Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 4
Stańczyk Zbigniew ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 25
Stańdo-Górowska Halina ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 9
Staroń Ryszard Studium Wychowania Fizycznego i Sportu , Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 1
Staszel Anna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 34
Stawowy Anna Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych 1
Steczko Magdalena Faculty of Commodity Science 9
Stefanów Piotr Faculty of Management Katedra Informatyki 6
Stepaniuk Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 3
Stępień Konrad ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 62
Stępień Marta Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 3
Stobiecka Jadwiga ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 32
Stonawski Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 22
Strakowska-Szczurek Małgorzata Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 5
Strojny Katarzyna Faculty of Finance 2
Strupczewski Grzegorz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 33
Strycharz Jan 2
Strycharz Jan Faculty of Economics and International Relations 6
Strzelczyk Wojciech Faculty of Finance and Law 10
Strzembicki Leszek Faculty of Management Katedra Turystyki 1
Strzeszyńska Halina Centrum Językowe 2
Strzępek Iwona Faculty of Economics and International Relations 2
Styn Igor ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 30
Sulima Anna Faculty of Management 2
Sułkowska Wanda ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 38
Sułkowski Rafał Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 6
Sumara Mariusz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu , Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 1
Surdej Aleksander ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 62
Surówka Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 40
Surówka Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 10
Surówka-Marszałek Danuta Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 9
Surówka-Pasek Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy 18
Suwaj Tomasz Faculty of Management 1
Suwała Grzegorz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 24
Syguła-Cholewińska Justyna ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Mikrobiologii 49
Sypień Katarzyna Faculty of Commodity Science 1
Szafarowicz Adriana Centrum Językowe , Zespół Języka Niemieckiego 2
Szaflarska Katarzyna Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 1
Szafrańska Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 2
Szakiel Jerzy ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 18
Szałkowski Adam Faculty of Management Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 2
Szaraniec Monika ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy 45
Szarucki Marek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 99
Szczepaniak Karolina Faculty of Finance and Law 1
Szczepankiewicz Władysław ORCID Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 7
Szczepańska Michalina Faculty of Management 3
Szczurek Teresa Faculty of Management 1
Szczygieł Alicja ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 10
Szeja Jan Faculty of Management Katedra Statystyki 2
Szkarłat-Koszałka Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 4
Szklarska Marta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 6
Szmigiel Kinga ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 21
Szopa Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 19
Szopa Bogumiła ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 36
Szopa Przemysław ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 13
Szostak Adriana Akademickie Centrum Kariery 1
Szostak Ryszard ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 95
Szostak-Kot Jadwiga ORCID Faculty of Commodity Science Katedra Mikrobiologii 18
Szpara Katarzyna Faculty of Commodity Science 1
Szpórnóg-Smoleń Ewa Krakowska Szkoła Biznesu 2
Szromnik Andrzej ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 63
Szubra Mariusz Faculty of Management Katedra Ekonometrii 1
Szulc Małgorzata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 32
Szulik Grzegorz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 2
Szumiło-Kulczycka Magdalena Faculty of Management 1
Szydełko Alfred Faculty of Finance and Law Katedra Rachunkowości Finansowej 16
Szydełko Łukasz Faculty of Finance and Law Katedra Rachunkowości Finansowej 11
Szydło Robert ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 4
Szyguła Jakub Faculty of Management 1
Szyja Paulina Faculty of Economics and International Relations 2
Szyjewska Jolanta Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Szymanik Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 18
Szymański Marcin Faculty of Management 6
Szymczyk-Madej Katarzyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 13
Szymla Wojciech ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 21
Szymla Zygmunt Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 2
Szymusiak Tomasz Faculty of Management 1
Szyszko Alicja Faculty of Finance and Law 1