A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Sadowska Stanisława Faculty of Economics of Trade Instytut Rachunkowości 18
Sagan Adam ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 25
Sala Józef Faculty of Management Katedra Turystyki 49
Salerno-Kochan Marek Faculty of Commodity Science Katedra Zarządzania Jakością 12
Salerno-Kochan Renata ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 9
Samitowski Wiesław Faculty of Management Katedra Rachunkowości 21
Samson Oktawian Faculty of Commodity Science Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 11
Sapeta Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 4
Sarga Danuta Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 14
Sater Jadwiga Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 7
Sawicka Maria Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 1
Schmidtgal Ewa Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 2
Serda Maria Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Międzynarodowego 8
Serek Danuta 5
Seweryn Danuta Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 2
Seweryn Renata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 3
Siedlarz Roman Faculty of Production Economics Instytut Organizacji i Zarządzania 15
Siedlarz Władysława Faculty of Production Economics Instytut Finansów 7
Siekierski Jan Interdepartmental Unit Katedra Teorii Ekonomii 13
Sierpińska Maria College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 87
Sikora Tadeusz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 136
Sikora-Cybula Krystyna Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 1
Sikorski Andrzej Faculty of Commodity Science Instytutu Towaroznawstwa 5
Skalniak Franciszek Interdepartmental Unit Katedra Finansów 53
Skarbek Tadeusz Interdepartmental Unit Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 10
Skrzypek Jerzy ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 38
Skrzypek Mieczysław Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością 58
Skwirut Aleksandra Faculty of Production Economics Instytut Finansów 1
Skwirut Marek Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych 1
Słaboń Andrzej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 15
Sławińska Anna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 2
Smaga Edward Faculty of Finance and Law Katedra Matematyki 56
Smoleń Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 6
Smutek Halina ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 8
Soczówka Halina Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 24
Soja Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 2
Sokołowska-Gogut Anna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 10
Sokołowski Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 61
Solecki Andrzej Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 1
Sosenko Kazimierz ORCID Faculty of Public Economy and Administration Katedra Filozofii 17
Sosnówka Edward Faculty of Production Economics Katedra Nauk Politycznych 11
Spaczyński Paweł Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 3
Stabryła Adam ORCID Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 130
Stal Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 2
Staliński Piotr Faculty of Management Katedra Informatyki 3
Stanienda Jolanta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 1
Stanisz Tadeusz Faculty of Commodity Science Katedra Ekonomii Stosowanej 71
Stańczyk Zbigniew ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 2
Stawiska Małgorzata Faculty of Finance Katedra Matematyki 1
Steczkowski Jan Faculty of Management Katedra Statystyki 60
Stefanów Piotr Faculty of Management Katedra Informatyki 15
Stepaniuk Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 1
Stępień Marta Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 39
Stobiecka Jadwiga ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 13
Stokłosa Krzesław Faculty of Commodity Science Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 68
Stolarczyk Jadwiga Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 6
Stolarska Wanda Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 2
Stolarz Barbara Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 5
Strihafka Maria Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 22
Strzembicki Leszek Faculty of Management Katedra Turystyki 33
Styn Igor ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 1
Sułkowska Wanda ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 22
Sumek-Brandys Barbara Faculty of Management Katedra Rachunkowości 1
Surdej Aleksander ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 23
Surdykowska Stanisława Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 21
Surówka Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 33
Surówka-Marszałek Danuta Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 43
Sutor-Galos Beata Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 4
Suwada Piotr Faculty of Management Katedra Informatyki 1
Sybistowicz Danuta Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 25
Szafrańska Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 14
Szafruga Jerzy Interdepartmental Unit Katedra Teorii Ekonomii 1
Szałkowski Adam Faculty of Management Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 75
Szczepaniak Janina Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 10
Szczepanik Zdzisław Interdepartmental Unit Katedra Finansów 26
Szczepankiewicz Urszula Faculty of Economics of Trade Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 7
Szczepankiewicz Władysław ORCID Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 11
Szczukiewicz Piotr Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 1
Szczur Marek Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 1
Szeja Jan Faculty of Management Katedra Statystyki 11
Szewczyk Ryszard Faculty of Finance Katedra Bankowości 34
Szewczyk Tadeusz Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 2
Szloch Alina Faculty of Finance Katedra Prawa 2
Szopa Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 32
Szopa Bogumiła ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 31
Szostak Ryszard ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 12
Szostak-Kot Jadwiga ORCID Faculty of Commodity Science Katedra Mikrobiologii 34
Szpak Jan Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 7
Szpunar Genowefa Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Szromnik Andrzej ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 121
Szubra Mariusz Faculty of Management Katedra Ekonometrii 8
Szumilak Jan Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 64
Szumlińska Stanisława Interdepartmental Unit Katedra Finansów 3
Szwaja Sabina Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 6
Szymanowicz Kinga Faculty of Management Katedra Statystyki 21
Szymla Zygmunt Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 49