A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Sadowska Stanisława Faculty of Economics of Trade Instytut Rachunkowości 18
Sagan Adam ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 40
Sala Józef Faculty of Management Katedra Turystyki 59
Salerno-Kochan Marek Faculty of Commodity Science Katedra Zarządzania Jakością 28
Salerno-Kochan Renata ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 21
Samitowski Wiesław Faculty of Management Katedra Rachunkowości 21
Samson Oktawian Faculty of Commodity Science Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 12
Sapeta Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 14
Sarga Danuta Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 14
Sater Jadwiga Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 7
Sawicka Maria Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 1
Schmidtgal Ewa Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 2
Serafin Piotr ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 2
Serda Maria Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Międzynarodowego 8
Serek Danuta 5
Seweryn Danuta Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 2
Seweryn Renata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 7
Siedlarz Roman Faculty of Production Economics Instytut Organizacji i Zarządzania 15
Siedlarz Władysława Faculty of Production Economics Instytut Finansów 7
Siekierski Jan Interdepartmental Unit Katedra Teorii Ekonomii 18
Sierpińska Maria College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 113
Sikora Tadeusz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 188
Sikora-Cybula Krystyna Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 1
Sikorski Andrzej Faculty of Commodity Science Instytutu Towaroznawstwa 5
Skalniak Franciszek Interdepartmental Unit Katedra Finansów 53
Skarbek Tadeusz Interdepartmental Unit Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 10
Skrzypek Jerzy ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 47
Skrzypek Mieczysław Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością 73
Skwirut Aleksandra Faculty of Production Economics Instytut Finansów 1
Skwirut Marek Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych 1
Słaboń Andrzej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 21
Sławińska Anna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 4
Słowik Urszula Interdepartmental Unit Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 1
Smaga Edward Faculty of Finance and Law Katedra Matematyki 61
Smoleń Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 25
Smutek Halina ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 14
Soczówka Halina Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 29
Soja Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 2
Soja Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 3
Sokołowska-Gogut Anna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 16
Sokołowski Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 91
Solecki Andrzej Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 1
Sordyl Grażyna Faculty of Finance and Law Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 4
Sosenko Kazimierz ORCID Faculty of Public Economy and Administration Katedra Filozofii 26
Sosnówka Edward Faculty of Production Economics Katedra Nauk Politycznych 11
Spaczyński Paweł Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 3
Stabryła Adam ORCID Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 165
Stal Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 6
Staliński Piotr Faculty of Management Katedra Informatyki 3
Stanienda Jolanta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 3
Stanisz Tadeusz Faculty of Commodity Science Katedra Ekonomii Stosowanej 75
Stańczyk Zbigniew ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 9
Stańdo-Górowska Halina ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 1
Stawiska Małgorzata Faculty of Finance Katedra Matematyki 1
Steczkowski Jan Faculty of Management Katedra Statystyki 63
Stefanów Piotr Faculty of Management Katedra Informatyki 19
Stepaniuk Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 7
Stępień Konrad ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 1
Stępień Marta Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 45
Stobiecka Jadwiga ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 19
Stokłosa Krzesław Faculty of Commodity Science Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 73
Stolarczyk Jadwiga Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 6
Stolarska Wanda Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 2
Stolarz Barbara Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 9
Strihafka Maria Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 22
Strzembicki Leszek Faculty of Management Katedra Turystyki 37
Styn Igor ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 4
Sułkowska Wanda ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 36
Sumek-Brandys Barbara Faculty of Management Katedra Rachunkowości 4
Surdej Aleksander ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 35
Surdykowska Stanisława Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 29
Surówka Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 40
Surówka-Marszałek Danuta Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 58
Sutor-Galos Beata Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 4
Suwada Piotr Faculty of Management Katedra Informatyki 1
Sybistowicz Danuta Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 25
Szafrańska Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 15
Szafruga Jerzy Interdepartmental Unit Katedra Teorii Ekonomii 1
Szakiel Jerzy ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 2
Szałkowski Adam Faculty of Management Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 95
Szałwia Monika Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 1
Szczepaniak Janina Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 10
Szczepanik Zdzisław Interdepartmental Unit Katedra Finansów 26
Szczepankiewicz Urszula Faculty of Economics of Trade Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 7
Szczepankiewicz Władysław ORCID Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 12
Szczukiewicz Piotr Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 1
Szczur Marek Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 7
Szeja Jan Faculty of Management Katedra Statystyki 12
Szewczyk Ryszard Faculty of Finance Katedra Bankowości 39
Szewczyk Tadeusz Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 2
Szloch Alina Faculty of Finance Katedra Prawa 2
Szopa Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 40
Szopa Bogumiła ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 37
Szostak Ryszard ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 19
Szostak-Kot Jadwiga ORCID Faculty of Commodity Science Katedra Mikrobiologii 48
Szpak Jan Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 13
Szpunar Genowefa Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Szromnik Andrzej ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 271
Szubra Mariusz Faculty of Management Katedra Ekonometrii 11
Szumilak Jan Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 187
Szumlińska Stanisława Interdepartmental Unit Katedra Finansów 3
Szwaja Sabina Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 6
Szymanik Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 1
Szymanowicz Kinga Faculty of Management Katedra Statystyki 27
Szymla Zygmunt Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 76