A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Sadowska Stanisława Faculty of Economics of Trade Instytut Rachunkowości 18
Sagan Adam ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 55
Sala Józef Faculty of Management Katedra Turystyki 66
Salamaga Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 2
Salerno-Kochan Marek Faculty of Commodity Science Katedra Zarządzania Jakością 44
Salerno-Kochan Renata ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 36
Samitowski Wiesław Faculty of Management Katedra Rachunkowości 21
Samson Oktawian Faculty of Commodity Science Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 12
Sanetra-Szeliga Joanna ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 1
Sapeta Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 26
Sarga Danuta Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 14
Sater Jadwiga Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 7
Sawicka Maria Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 1
Schmidtgal Ewa Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 2
Serafin Piotr ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 7
Serda Maria Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Międzynarodowego 9
Serek Danuta 5
Seweryn Danuta Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 2
Seweryn Renata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 14
Siedlarz Roman Faculty of Production Economics Instytut Organizacji i Zarządzania 15
Siedlarz Władysława Faculty of Production Economics Instytut Finansów 7
Siekierski Jan Interdepartmental Unit Katedra Teorii Ekonomii 27
Sierpińska Maria College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 147
Sikora Tadeusz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 245
Sikora-Cybula Krystyna Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 1
Sikorski Andrzej Faculty of Commodity Science Instytutu Towaroznawstwa 5
Siuta-Tokarska Barbara ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 7
Skalniak Franciszek Interdepartmental Unit Katedra Finansów 53
Skarbek Tadeusz Interdepartmental Unit Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 10
Skrzyński Tomasz Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Myśli Ekonomicznej 1
Skrzypek Jerzy ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 55
Skrzypek Mieczysław Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością 78
Skwirut Aleksandra Faculty of Production Economics Instytut Finansów 1
Skwirut Marek Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych 1
Słaboń Andrzej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 28
Sławińska Anna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 4
Słowik Urszula Interdepartmental Unit Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 6
Smaga Edward Faculty of Finance and Law Katedra Matematyki 70
Smoleń Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 34
Smutek Halina ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 22
Soczówka Halina Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 33
Soja Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 7
Soja Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 6
Sokołowska-Gogut Anna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 18
Sokołowski Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 120
Solecki Andrzej Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 1
Solek Adrian ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 2
Sordyl Grażyna Faculty of Finance and Law Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 8
Sosenko Kazimierz ORCID Faculty of Public Economy and Administration Katedra Filozofii 33
Sosnówka Edward Faculty of Production Economics Katedra Nauk Politycznych 11
Spaczyński Paweł Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 3
Stabryła Adam ORCID Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 215
Stabryła-Chudzio Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 1
Stal Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 9
Staliński Piotr Faculty of Management Katedra Informatyki 3
Stanienda Jolanta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 7
Stanisz Tadeusz Faculty of Commodity Science Katedra Ekonomii Stosowanej 78
Stańczyk Zbigniew ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 15
Stańdo-Górowska Halina ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 4
Stawiska Małgorzata Faculty of Finance Katedra Matematyki 1
Steczkowski Jan Faculty of Management Katedra Statystyki 71
Stefanów Piotr Faculty of Management Katedra Informatyki 24
Stepaniuk Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 13
Stępień Konrad ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 6
Stępień Marta Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 61
Stobiecka Jadwiga ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 30
Stokłosa Krzesław Faculty of Commodity Science Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 73
Stolarczyk Jadwiga Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 6
Stolarska Wanda Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 2
Stolarz Barbara Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 9
Stonawski Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 1
Strihafka Maria Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 22
Strzembicki Leszek Faculty of Management Katedra Turystyki 43
Styn Igor ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 13
Sułkowska Wanda ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 46
Sułkowski Rafał Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 3
Sumek-Brandys Barbara Faculty of Management Katedra Rachunkowości 6
Surdej Aleksander ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 59
Surdykowska Stanisława Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 42
Surówka Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 49
Surówka-Marszałek Danuta Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 70
Sutor-Galos Beata Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 4
Suwada Piotr Faculty of Management Katedra Informatyki 1
Suwała Grzegorz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 17
Sybistowicz Danuta Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 25
Syguła-Cholewińska Justyna ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Mikrobiologii 3
Szafrańska Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 15
Szafruga Jerzy Interdepartmental Unit Katedra Teorii Ekonomii 1
Szakiel Jerzy ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 10
Szałkowski Adam Faculty of Management Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 124
Szałwia Monika Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 1
Szczepaniak Janina Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 10
Szczepanik Zdzisław Interdepartmental Unit Katedra Finansów 26
Szczepankiewicz Urszula Faculty of Economics of Trade Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 7
Szczepankiewicz Władysław ORCID Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 22
Szczukiewicz Piotr Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 4
Szczur Marek Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 7
Szczygieł Alicja ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 1
Szczygieł Maciej Centrum Rozwoju i Promocji 1
Szeja Jan Faculty of Management Katedra Statystyki 14
Szewczyk Ryszard Faculty of Finance Katedra Bankowości 47
Szewczyk Tadeusz Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 2
Szkarłat-Koszałka Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 4
Szloch Alina Faculty of Finance Katedra Prawa 2
Szopa Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 55
Szopa Bogumiła ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 51
Szostak Ryszard ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 38
Szostak-Kot Jadwiga ORCID Faculty of Commodity Science Katedra Mikrobiologii 61
Szpak Jan Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 26
Szpunar Genowefa Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Szromnik Andrzej ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 311
Szubra Mariusz Faculty of Management Katedra Ekonometrii 11
Szumilak Jan Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 205
Szumlińska Stanisława Interdepartmental Unit Katedra Finansów 3
Szwaja Sabina Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 6
Szydełko Alfred Faculty of Finance and Law Katedra Rachunkowości Finansowej 1
Szymanik Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 3
Szymanowicz Kinga Faculty of Management Katedra Statystyki 30
Szymczyk-Madej Katarzyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 5
Szymla Zygmunt Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 99