A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Sadowska Stanisława Faculty of Economics of Trade Instytut Rachunkowości 17
Sady Monika ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 25
Sagan Adam ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 191
Sala Józef Faculty of Management Katedra Turystyki 119
Salamaga Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 88
Salerno-Kochan Marek Faculty of Commodity Science Katedra Zarządzania Jakością 89
Salerno-Kochan Renata ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 95
Salwa Dominika Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Międzynarodowego 18
Salwarowski Łukasz Kancelaria Rektora 20
Samitowski Wiesław Faculty of Management Katedra Rachunkowości 20
Samson Oktawian Faculty of Commodity Science Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 10
Sanak-Kosmowska Katarzyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 4
Sanetra-Szeliga Joanna ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 28
Sapeta Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 76
Sarga Danuta Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 14
Sarnek Maciej ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 3
Sater Jadwiga Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 5
Sawoszczuk Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Mikrobiologii 16
Schmidtgal Ewa Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Schroeder Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 1
Sedlak Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 15
Semczuk Marcin ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 1
Serafin Piotr ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 37
Serda Maria Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Międzynarodowego 10
Serek Danuta 3
Serwin Jacek Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 7
Seweryn Danuta Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 1
Seweryn Renata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 151
Siedlarz Roman Faculty of Production Economics Instytut Organizacji i Zarządzania 13
Siedlarz Władysława Faculty of Production Economics Instytut Finansów 7
Siekierski Jan Interdepartmental Unit Katedra Teorii Ekonomii 37
Sieradzki Rafał ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 13
Sierpińska Maria College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 232
Sikora Tadeusz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 697
Sikora-Cybula Krystyna Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 1
Sikorski Andrzej Faculty of Commodity Science Instytutu Towaroznawstwa 4
Siuta-Tokarska Barbara ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 103
Skalniak Franciszek Interdepartmental Unit Katedra Finansów 51
Skarbek Tadeusz Interdepartmental Unit Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 10
Skoczek Regina Faculty of Management 1
Skoczek Tadeusz Faculty of Economics and International Relations Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 2
Skrzyński Tomasz Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Myśli Ekonomicznej 17
Skrzypek Jerzy ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 84
Skrzypek Mieczysław Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością 78
Słaboń Andrzej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 90
Sławińska Anna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 7
Słowik Urszula Interdepartmental Unit Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 9
Smaga Edward Faculty of Finance and Law Katedra Matematyki 87
Smajdor Daniel Faculty of Finance and Law 1
Smoleń Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 80
Smutek Halina ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 62
Snarska Małgorzata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 18
Soczówka Halina Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 50
Soja Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 38
Soja Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 99
Sokołowska-Gogut Anna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 28
Sokołowski Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 234
Solecki Andrzej Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 1
Solek Adrian ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 46
Sołtyk Piotr ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 28
Sołtysik Mariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 24
Sordyl Grażyna Faculty of Finance and Law Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 30
Sordyl Marta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 25
Sosenko Kazimierz ORCID Faculty of Public Economy and Administration Katedra Filozofii 64
Sosnówka Edward Faculty of Production Economics Katedra Nauk Politycznych 9
Spaczyński Paweł Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 3
Srebro Monika Centrum Językowe , Zespół Języka Angielskiego 2
Sroka-Ozimek Maria Centrum Językowe , Zespół Języka Niemieckiego 1
Stabryła Adam ORCID Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 454
Stabryła-Chudzio Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 63
Stal Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 53
Staliński Piotr Faculty of Management Katedra Informatyki 3
Stanek Piotr ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 38
Stanienda Jolanta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 23
Stanisławska-Mischke Anna K. Centrum e-Learningu 28
Stanisz Tadeusz Faculty of Commodity Science Katedra Ekonomii Stosowanej 85
Stańczyk Zbigniew ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 51
Stańdo-Górowska Halina ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 11
Staszel Anna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 8
Stawiska Małgorzata Faculty of Finance Katedra Matematyki 1
Steczkowski Jan Faculty of Management Katedra Statystyki 64
Stefanów Piotr Faculty of Management Katedra Informatyki 43
Stepaniuk Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 17
Stępień Konrad ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 71
Stępień Marta Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 97
Stobiecka Jadwiga ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 84
Stokłosa Krzesław Faculty of Commodity Science Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 66
Stolarczyk Jadwiga Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 6
Stolarska Wanda Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 2
Stolarz Barbara Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 9
Stonawski Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 36
Strakowska-Szczurek Małgorzata Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 24
Strihafka Maria Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 21
Strojny Katarzyna Faculty of Finance 2
Strupczewski Grzegorz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 40
Strycharz Jan 2
Strycharz Jan Faculty of Economics and International Relations 1
Strzelczyk Wojciech Faculty of Finance and Law 3
Strzembicki Leszek Faculty of Management Katedra Turystyki 50
Strzeszyńska Halina Centrum Językowe 1
Strzępek Iwona Faculty of Economics and International Relations 2
Styn Igor ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 50
Sułkowska Wanda ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 105
Sułkowski Rafał Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 19
Sumara Mariusz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu , Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 1
Sumek-Brandys Barbara Faculty of Management Katedra Rachunkowości 7
Surdej Aleksander ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 157
Surdykowska Stanisława Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 42
Surówka Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 163
Surówka Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 15
Surówka-Marszałek Danuta Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 148
Surówka-Pasek Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy 11
Sutor-Galos Beata Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 4
Suwada Piotr Faculty of Management Katedra Informatyki 1
Suwaj Tomasz Faculty of Management 1
Suwała Grzegorz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 58
Sybistowicz Danuta Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 22
Syguła-Cholewińska Justyna ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Mikrobiologii 57
Sypień Katarzyna Faculty of Commodity Science 1
Szafarowicz Adriana Centrum Językowe , Zespół Języka Niemieckiego 1
Szafrańska Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 17
Szafruga Jerzy Interdepartmental Unit Katedra Teorii Ekonomii 1
Szakiel Jerzy ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 38
Szałkowski Adam Faculty of Management Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 168
Szałwia Monika Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 1
Szaraniec Monika ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy 45
Szarucki Marek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 185
Szczepaniak Janina Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 9
Szczepanik Zdzisław Interdepartmental Unit Katedra Finansów 25
Szczepankiewicz Urszula Faculty of Economics of Trade Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 4
Szczepankiewicz Władysław ORCID Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 44
Szczepańska Michalina Faculty of Management 2
Szczukiewicz Piotr Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 8
Szczur Marek Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 7
Szczygieł Alicja ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 13
Szczygieł Maciej Centrum Rozwoju i Promocji 6
Szeja Jan Faculty of Management Katedra Statystyki 20
Szewczyk Ryszard Faculty of Finance Katedra Bankowości 69
Szewczyk Tadeusz Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 2
Szkarłat-Koszałka Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 27
Szklarska Marta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 9
Szloch Alina Faculty of Finance Katedra Prawa 2
Szmigiel Kinga ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 19
Szmigielska Dorota Dział Współpracy z Zagranicą 1
Szopa Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 90
Szopa Bogumiła ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 147
Szopa Przemysław ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 16
Szostak Ryszard ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 247
Szostak-Kot Jadwiga ORCID Faculty of Commodity Science Katedra Mikrobiologii 117
Szpak Jan Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 48
Szpara Katarzyna Faculty of Commodity Science 1
Szpunar Genowefa Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Szromnik Andrzej ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 400
Szubra Mariusz Faculty of Management Katedra Ekonometrii 12
Szulc Małgorzata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 60
Szulik Grzegorz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 1
Szumilak Jan Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 226
Szumlińska Stanisława Interdepartmental Unit Katedra Finansów 3
Szwaja Sabina Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 6
Szydełko Alfred Faculty of Finance and Law Katedra Rachunkowości Finansowej 7
Szydełko Łukasz Faculty of Finance and Law Katedra Rachunkowości Finansowej 6
Szyja Paulina Faculty of Economics and International Relations 2
Szyjewska Jolanta Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 2
Szymacha Agnieszka Faculty of Economics and International Relations Katedra Teorii Ekonomii 2
Szymanik Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 40
Szymanowicz Kinga Faculty of Management Katedra Statystyki 31
Szymański Marcin Faculty of Management 4
Szymczyk-Madej Katarzyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 25
Szymla Wojciech ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 36
Szymla Zygmunt Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 158
Szyszko Alicja Faculty of Finance and Law 1