A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Sadowska Stanisława Faculty of Economics of Trade Instytut Rachunkowości 17
Sagan Adam ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 47
Sala Józef Faculty of Management Katedra Turystyki 61
Salamaga Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 1
Salerno-Kochan Marek Faculty of Commodity Science Katedra Zarządzania Jakością 37
Salerno-Kochan Renata ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 31
Samitowski Wiesław Faculty of Management Katedra Rachunkowości 20
Samson Oktawian Faculty of Commodity Science Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 10
Sapeta Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 22
Sarga Danuta Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 14
Sater Jadwiga Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 5
Schmidtgal Ewa Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Serafin Piotr ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 5
Serda Maria Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Międzynarodowego 8
Serek Danuta 3
Seweryn Danuta Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 1
Seweryn Renata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 11
Siedlarz Roman Faculty of Production Economics Instytut Organizacji i Zarządzania 13
Siedlarz Władysława Faculty of Production Economics Instytut Finansów 7
Siekierski Jan Interdepartmental Unit Katedra Teorii Ekonomii 28
Sierpińska Maria College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 123
Sikora Tadeusz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 234
Sikora-Cybula Krystyna Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 1
Sikorski Andrzej Faculty of Commodity Science Instytutu Towaroznawstwa 4
Siuta-Tokarska Barbara ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 2
Skalniak Franciszek Interdepartmental Unit Katedra Finansów 51
Skarbek Tadeusz Interdepartmental Unit Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 10
Skrzypek Jerzy ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 51
Skrzypek Mieczysław Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością 76
Słaboń Andrzej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 27
Sławińska Anna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 4
Słowik Urszula Interdepartmental Unit Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 4
Smaga Edward Faculty of Finance and Law Katedra Matematyki 61
Smoleń Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 29
Smutek Halina ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 17
Soczówka Halina Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 30
Soja Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 6
Soja Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 5
Sokołowska-Gogut Anna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 18
Sokołowski Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 106
Solecki Andrzej Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 1
Sordyl Grażyna Faculty of Finance and Law Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 6
Sosenko Kazimierz ORCID Faculty of Public Economy and Administration Katedra Filozofii 27
Sosnówka Edward Faculty of Production Economics Katedra Nauk Politycznych 9
Spaczyński Paweł Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 3
Stabryła Adam ORCID Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 193
Stal Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 9
Staliński Piotr Faculty of Management Katedra Informatyki 3
Stanienda Jolanta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 6
Stanisz Tadeusz Faculty of Commodity Science Katedra Ekonomii Stosowanej 67
Stańczyk Zbigniew ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 13
Stańdo-Górowska Halina ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 3
Stawiska Małgorzata Faculty of Finance Katedra Matematyki 1
Steczkowski Jan Faculty of Management Katedra Statystyki 59
Stefanów Piotr Faculty of Management Katedra Informatyki 23
Stepaniuk Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 11
Stępień Konrad ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 4
Stępień Marta Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 49
Stobiecka Jadwiga ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 25
Stokłosa Krzesław Faculty of Commodity Science Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 65
Stolarczyk Jadwiga Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 6
Stolarska Wanda Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 2
Stolarz Barbara Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 9
Strihafka Maria Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 21
Strzembicki Leszek Faculty of Management Katedra Turystyki 37
Styn Igor ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 9
Sułkowska Wanda ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 42
Sułkowski Rafał Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 2
Sumek-Brandys Barbara Faculty of Management Katedra Rachunkowości 6
Surdej Aleksander ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 55
Surdykowska Stanisława Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 40
Surówka Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 42
Surówka-Marszałek Danuta Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 63
Sutor-Galos Beata Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 4
Suwada Piotr Faculty of Management Katedra Informatyki 1
Suwała Grzegorz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 11
Sybistowicz Danuta Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 22
Syguła-Cholewińska Justyna ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Mikrobiologii 2
Szafrańska Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 14
Szafruga Jerzy Interdepartmental Unit Katedra Teorii Ekonomii 1
Szakiel Jerzy ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 7
Szałkowski Adam Faculty of Management Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 103
Szałwia Monika Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 1
Szczepaniak Janina Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 9
Szczepanik Zdzisław Interdepartmental Unit Katedra Finansów 25
Szczepankiewicz Urszula Faculty of Economics of Trade Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 4
Szczepankiewicz Władysław ORCID Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 19
Szczukiewicz Piotr Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 3
Szczur Marek Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 7
Szczygieł Alicja ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 1
Szeja Jan Faculty of Management Katedra Statystyki 13
Szewczyk Ryszard Faculty of Finance Katedra Bankowości 38
Szewczyk Tadeusz Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 2
Szkarłat-Koszałka Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 3
Szloch Alina Faculty of Finance Katedra Prawa 2
Szopa Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 52
Szopa Bogumiła ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 46
Szostak Ryszard ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 28
Szostak-Kot Jadwiga ORCID Faculty of Commodity Science Katedra Mikrobiologii 52
Szpak Jan Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 21
Szpunar Genowefa Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Szromnik Andrzej ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 272
Szubra Mariusz Faculty of Management Katedra Ekonometrii 11
Szumilak Jan Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 196
Szumlińska Stanisława Interdepartmental Unit Katedra Finansów 3
Szwaja Sabina Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 6
Szydełko Alfred Faculty of Finance and Law Katedra Rachunkowości Finansowej 1
Szymanik Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 3
Szymanowicz Kinga Faculty of Management Katedra Statystyki 26
Szymczyk-Madej Katarzyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 2
Szymla Zygmunt Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 90