A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Sadowska Stanisława Faculty of Economics of Trade Instytut Rachunkowości 17
Sady Monika ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 7
Sagan Adam ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 115
Sala Józef Faculty of Management Katedra Turystyki 91
Salamaga Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 27
Salerno-Kochan Marek Faculty of Commodity Science Katedra Zarządzania Jakością 73
Salerno-Kochan Renata ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 73
Salwa Dominika Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Międzynarodowego 10
Samitowski Wiesław Faculty of Management Katedra Rachunkowości 20
Samson Oktawian Faculty of Commodity Science Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 10
Sanetra-Szeliga Joanna ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 9
Sapeta Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 48
Sarga Danuta Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 14
Sater Jadwiga Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 5
Sawoszczuk Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Mikrobiologii 7
Schmidtgal Ewa Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Sedlak Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 2
Serafin Piotr ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 16
Serda Maria Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Międzynarodowego 10
Serek Danuta 3
Serwin Jacek Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 1
Seweryn Danuta Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 1
Seweryn Renata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 60
Siedlarz Roman Faculty of Production Economics Instytut Organizacji i Zarządzania 13
Siedlarz Władysława Faculty of Production Economics Instytut Finansów 7
Siekierski Jan Interdepartmental Unit Katedra Teorii Ekonomii 30
Sieradzki Rafał ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 5
Sierpińska Maria College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 204
Sikora Tadeusz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 537
Sikora-Cybula Krystyna Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 1
Sikorski Andrzej Faculty of Commodity Science Instytutu Towaroznawstwa 4
Siuta-Tokarska Barbara ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 46
Skalniak Franciszek Interdepartmental Unit Katedra Finansów 51
Skarbek Tadeusz Interdepartmental Unit Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 10
Skoczek Tadeusz Faculty of Economics and International Relations Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 1
Skrzyński Tomasz Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Myśli Ekonomicznej 13
Skrzypek Jerzy ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 74
Skrzypek Mieczysław Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością 78
Słaboń Andrzej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 54
Sławińska Anna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 7
Słowik Urszula Interdepartmental Unit Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 9
Smaga Edward Faculty of Finance and Law Katedra Matematyki 78
Smoleń Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 54
Smutek Halina ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 48
Snarska Małgorzata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 8
Soczówka Halina Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 46
Soja Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 23
Soja Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 46
Sokołowska-Gogut Anna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 26
Sokołowski Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 184
Solecki Andrzej Instytut Międzynarodowych Stosunków Społeczno-Ekonomicznych 1
Solek Adrian ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 23
Sołtyk Piotr ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 2
Sordyl Grażyna Faculty of Finance and Law Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 23
Sordyl Marta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 11
Sosenko Kazimierz ORCID Faculty of Public Economy and Administration Katedra Filozofii 52
Sosnówka Edward Faculty of Production Economics Katedra Nauk Politycznych 9
Spaczyński Paweł Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 3
Stabryła Adam ORCID Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 341
Stabryła-Chudzio Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 27
Stal Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 31
Staliński Piotr Faculty of Management Katedra Informatyki 3
Stanek Piotr ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 12
Stanienda Jolanta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 13
Stanisławska-Mischke Anna K. Centrum e-Learningu 15
Stanisz Tadeusz Faculty of Commodity Science Katedra Ekonomii Stosowanej 78
Stańczyk Zbigniew ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 29
Stańdo-Górowska Halina ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 6
Stawiska Małgorzata Faculty of Finance Katedra Matematyki 1
Steczkowski Jan Faculty of Management Katedra Statystyki 62
Stefanów Piotr Faculty of Management Katedra Informatyki 38
Stepaniuk Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 17
Stępień Konrad ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 25
Stępień Marta Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 92
Stobiecka Jadwiga ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 57
Stokłosa Krzesław Faculty of Commodity Science Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 66
Stolarczyk Jadwiga Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 6
Stolarska Wanda Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 2
Stolarz Barbara Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 9
Stonawski Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 20
Strakowska-Szczurek Małgorzata Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 6
Strihafka Maria Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 21
Strupczewski Grzegorz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 17
Strzembicki Leszek Faculty of Management Katedra Turystyki 48
Styn Igor ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 24
Sułkowska Wanda ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 74
Sułkowski Rafał Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 12
Sumek-Brandys Barbara Faculty of Management Katedra Rachunkowości 7
Surdej Aleksander ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 97
Surdykowska Stanisława Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 42
Surówka Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 131
Surówka Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 1
Surówka-Marszałek Danuta Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 125
Sutor-Galos Beata Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 4
Suwada Piotr Faculty of Management Katedra Informatyki 1
Suwała Grzegorz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 40
Sybistowicz Danuta Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 19
Syguła-Cholewińska Justyna ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Mikrobiologii 33
Szafrańska Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 17
Szafruga Jerzy Interdepartmental Unit Katedra Teorii Ekonomii 1
Szakiel Jerzy ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 21
Szałkowski Adam Faculty of Management Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 161
Szałwia Monika Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 1
Szaraniec Monika ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy 15
Szarucki Marek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 23
Szczepaniak Janina Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 9
Szczepanik Zdzisław Interdepartmental Unit Katedra Finansów 25
Szczepankiewicz Urszula Faculty of Economics of Trade Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 4
Szczepankiewicz Władysław ORCID Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 37
Szczukiewicz Piotr Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 8
Szczur Marek Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 7
Szczygieł Alicja ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 4
Szczygieł Maciej Centrum Rozwoju i Promocji 6
Szeja Jan Faculty of Management Katedra Statystyki 18
Szewczyk Ryszard Faculty of Finance Katedra Bankowości 69
Szewczyk Tadeusz Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 2
Szkarłat-Koszałka Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 21
Szklarska Marta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 1
Szloch Alina Faculty of Finance Katedra Prawa 2
Szmigiel Kinga ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 1
Szmigielska Dorota Dział Współpracy z Zagranicą 1
Szopa Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 66
Szopa Bogumiła ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 109
Szopa Przemysław ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 7
Szostak Ryszard ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 153
Szostak-Kot Jadwiga ORCID Faculty of Commodity Science Katedra Mikrobiologii 95
Szpak Jan Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 46
Szpunar Genowefa Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Szromnik Andrzej ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 351
Szubra Mariusz Faculty of Management Katedra Ekonometrii 12
Szulc Małgorzata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 30
Szumilak Jan Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 224
Szumlińska Stanisława Interdepartmental Unit Katedra Finansów 3
Szwaja Sabina Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 6
Szydełko Alfred Faculty of Finance and Law Katedra Rachunkowości Finansowej 1
Szymacha Agnieszka Faculty of Economics and International Relations Katedra Teorii Ekonomii 2
Szymanik Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 20
Szymanowicz Kinga Faculty of Management Katedra Statystyki 30
Szymczyk-Madej Katarzyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 12
Szymla Wojciech ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 17
Szymla Zygmunt Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 145