A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Sadowska Stanisława Faculty of Economics of Trade Instytut Rachunkowości 15
Sagan Adam ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 14
Sala Józef Faculty of Management Katedra Turystyki 33
Salerno-Kochan Marek Faculty of Commodity Science Katedra Zarządzania Jakością 2
Salerno-Kochan Renata ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 4
Samitowski Wiesław Faculty of Management Katedra Rachunkowości 20
Samson Oktawian Faculty of Commodity Science Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 9
Sapeta Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 1
Sarga Danuta Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 14
Sater Jadwiga Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 2
Schmidtgal Ewa Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Serda Maria Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Międzynarodowego 8
Serek Danuta 1
Siedlarz Roman Faculty of Production Economics Instytut Organizacji i Zarządzania 10
Siedlarz Władysława Faculty of Production Economics Instytut Finansów 6
Siekierski Jan Interdepartmental Unit Katedra Teorii Ekonomii 6
Sierpińska Maria College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 33
Sikora Tadeusz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 81
Sikora-Cybula Krystyna Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 1
Sikorski Andrzej Faculty of Commodity Science Instytutu Towaroznawstwa 4
Skalniak Franciszek Interdepartmental Unit Katedra Finansów 48
Skarbek Tadeusz Interdepartmental Unit Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 10
Skrzypek Jerzy ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 25
Skrzypek Mieczysław Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością 38
Słaboń Andrzej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 6
Smaga Edward Faculty of Finance and Law Katedra Matematyki 43
Smutek Halina ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 3
Soczówka Halina Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 21
Soja Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 2
Sokołowski Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 42
Sosenko Kazimierz ORCID Faculty of Public Economy and Administration Katedra Filozofii 9
Sosnówka Edward Faculty of Production Economics Katedra Nauk Politycznych 9
Spaczyński Paweł Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 3
Stabryła Adam ORCID Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 85
Staliński Piotr Faculty of Management Katedra Informatyki 3
Stanienda Jolanta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 1
Stanisz Tadeusz Faculty of Commodity Science Katedra Ekonomii Stosowanej 53
Stawiska Małgorzata Faculty of Finance Katedra Matematyki 1
Steczkowski Jan Faculty of Management Katedra Statystyki 39
Stefanów Piotr Faculty of Management Katedra Informatyki 12
Stępień Marta Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 24
Stobiecka Jadwiga ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 6
Stokłosa Krzesław Faculty of Commodity Science Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 47
Stolarczyk Jadwiga Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 6
Stolarska Wanda Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 2
Strihafka Maria Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 17
Strzembicki Leszek Faculty of Management Katedra Turystyki 27
Sułkowska Wanda ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 12
Surdej Aleksander ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 11
Surdykowska Stanisława Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 16
Surówka Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 26
Surówka-Marszałek Danuta Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 27
Suwada Piotr Faculty of Management Katedra Informatyki 1
Sybistowicz Danuta Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 16
Szafrańska Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 10
Szafruga Jerzy Interdepartmental Unit Katedra Teorii Ekonomii 1
Szałkowski Adam Faculty of Management Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 50
Szczepaniak Janina Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 7
Szczepanik Zdzisław Interdepartmental Unit Katedra Finansów 18
Szczepankiewicz Urszula Faculty of Economics of Trade Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 2
Szczepankiewicz Władysław ORCID Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 4
Szeja Jan Faculty of Management Katedra Statystyki 8
Szewczyk Ryszard Faculty of Finance Katedra Bankowości 20
Szewczyk Tadeusz Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 2
Szloch Alina Faculty of Finance Katedra Prawa 2
Szopa Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 23
Szopa Bogumiła ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 25
Szostak Ryszard ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 8
Szostak-Kot Jadwiga ORCID Faculty of Commodity Science Katedra Mikrobiologii 23
Szpak Jan Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 2
Szromnik Andrzej ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 80
Szubra Mariusz Faculty of Management Katedra Ekonometrii 3
Szumilak Jan Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 47
Szumlińska Stanisława Interdepartmental Unit Katedra Finansów 3
Szwaja Sabina Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 5
Szymanowicz Kinga Faculty of Management Katedra Statystyki 14
Szymla Zygmunt Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 23