A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Sadowska Stanisława Faculty of Economics of Trade Instytut Rachunkowości 14
Sady Monika ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 27
Sagan Adam ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 215
Sala Józef Faculty of Management Katedra Turystyki 112
Salamaga Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 98
Salerno-Kochan Marek Faculty of Commodity Science Katedra Zarządzania Jakością 93
Salerno-Kochan Renata ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 102
Salwa Dominika Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Międzynarodowego 18
Salwarowski Łukasz Kancelaria Rektora 20
Samitowski Wiesław Faculty of Management Katedra Rachunkowości 19
Samson Oktawian Faculty of Commodity Science Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 7
Sanak-Kosmowska Katarzyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 5
Sanetra-Szeliga Joanna ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 32
Sapeta Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 82
Sarga Danuta Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 14
Sarnek Maciej ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 5
Sawoszczuk Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Mikrobiologii 22
Schroeder Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 1
Sedlak Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 18
Semczuk Marcin ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 2
Serafin Piotr ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 96
Serda Maria Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Międzynarodowego 9
Serek Danuta 1
Serwin Jacek Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 7
Seweryn Małgorzata Centrum Językowe , Zespół Języków Romańskich, Słowiańskich i Orientalnych 1
Seweryn Renata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 164
Siedlarz Roman Faculty of Production Economics Instytut Organizacji i Zarządzania 8
Siedlarz Władysława Faculty of Production Economics Instytut Finansów 6
Siekierski Jan Interdepartmental Unit Katedra Teorii Ekonomii 32
Sieradzki Rafał ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 13
Sierpińska Maria College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 234
Sikora Tadeusz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 714
Sikora-Cybula Krystyna Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 1
Sikorski Andrzej Faculty of Commodity Science Instytutu Towaroznawstwa 3
Siuta-Tokarska Barbara ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 111
Skalniak Franciszek Interdepartmental Unit Katedra Finansów 41
Skarbek Tadeusz Interdepartmental Unit Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 10
Skoczek Regina Faculty of Management 2
Skoczek Tadeusz Faculty of Economics and International Relations Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 2
Skrzyński Tomasz Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Myśli Ekonomicznej 17
Skrzypek Jerzy ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 83
Skrzypek Mieczysław Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością 65
Słaboń Andrzej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 94
Sławińska Anna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 7
Słowik Urszula Interdepartmental Unit Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 9
Smaga Edward Faculty of Finance and Law Katedra Matematyki 81
Smajdor Daniel Faculty of Finance and Law 3
Smoleń Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 83
Smutek Halina ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 65
Snarska Małgorzata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 32
Sobula Joanna Faculty of Management 1
Soczówka Halina Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 48
Soja Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 40
Soja Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 105
Sokołowska-Gogut Anna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 28
Sokołowski Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 236
Solek Adrian ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 50
Sołtyk Piotr ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 40
Sołtysik Mariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 30
Sordyl Grażyna Faculty of Finance and Law Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 30
Sordyl Marta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 28
Sosenko Kazimierz ORCID Faculty of Public Economy and Administration Katedra Filozofii 63
Sosnówka Edward Faculty of Production Economics Katedra Nauk Politycznych 6
Spaczyński Paweł Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 1
Srebro Monika Centrum Językowe , Zespół Języka Angielskiego 2
Sroka-Ozimek Maria Centrum Językowe , Zespół Języka Niemieckiego 1
Stabryła Adam ORCID Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 452
Stabryła-Chudzio Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 66
Stal Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 58
Staliński Piotr Faculty of Management Katedra Informatyki 3
Stanek Bożena Faculty of Management 1
Stanek Piotr ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 45
Stanienda Jolanta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 26
Stanisławska-Mischke Anna K. Centrum e-Learningu 29
Stanisz Tadeusz Faculty of Commodity Science Katedra Ekonomii Stosowanej 79
Stanowska Marta Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 2
Stanowski Przemysław Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 2
Stańczyk Zbigniew ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 55
Stańdo-Górowska Halina ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 13
Staszel Anna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 18
Stawiska Małgorzata Faculty of Finance Katedra Matematyki 1
Steczko Magdalena Faculty of Commodity Science 5
Steczkowski Jan Faculty of Management Katedra Statystyki 61
Stefanów Piotr Faculty of Management Katedra Informatyki 43
Stepaniuk Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 19
Stępień Konrad ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 79
Stępień Marta Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 92
Stobiecka Jadwiga ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 92
Stokłosa Krzesław Faculty of Commodity Science Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 59
Stolarczyk Jadwiga Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 4
Stolarska Wanda Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 2
Stolarz Barbara Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 9
Stonawski Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 39
Strakowska-Szczurek Małgorzata Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 24
Strihafka Maria Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 17
Strojny Katarzyna Faculty of Finance 2
Strupczewski Grzegorz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 46
Strycharz Jan 2
Strycharz Jan Faculty of Economics and International Relations 1
Strzelczyk Wojciech Faculty of Finance and Law 7
Strzembicki Leszek Faculty of Management Katedra Turystyki 45
Strzeszyńska Halina Centrum Językowe 1
Strzępek Iwona Faculty of Economics and International Relations 2
Styn Igor ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 63
Sulima Anna Faculty of Management 2
Sułkowska Wanda ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 110
Sułkowski Rafał Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 20
Sumara Mariusz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu , Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 1
Sumek-Brandys Barbara Faculty of Management Katedra Rachunkowości 7
Surdej Aleksander ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 165
Surdykowska Stanisława Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 36
Surówka Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 171
Surówka Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 15
Surówka-Marszałek Danuta Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 144
Surówka-Pasek Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy 20
Sutor-Galos Beata Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 4
Suwada Piotr Faculty of Management Katedra Informatyki 1
Suwaj Tomasz Faculty of Management 1
Suwała Grzegorz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 63
Sybistowicz Danuta Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 16
Syguła-Cholewińska Justyna ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Mikrobiologii 67
Sypień Katarzyna Faculty of Commodity Science 1
Szafarowicz Adriana Centrum Językowe , Zespół Języka Niemieckiego 1
Szaflarska Katarzyna Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 1
Szafrańska Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 17
Szafruga Jerzy Interdepartmental Unit Katedra Teorii Ekonomii 1
Szakiel Jerzy ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 43
Szałkowski Adam Faculty of Management Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 158
Szałwia Monika Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 1
Szaraniec Monika ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy 57
Szarucki Marek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 191
Szczepaniak Janina Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 8
Szczepanik Zdzisław Interdepartmental Unit Katedra Finansów 25
Szczepankiewicz Urszula Faculty of Economics of Trade Instytut Metod Rachunku Ekonomicznego 2
Szczepankiewicz Władysław ORCID Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 43
Szczepańska Michalina Faculty of Management 3
Szczukiewicz Piotr Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 8
Szczur Marek Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 7
Szczygieł Alicja ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 15
Szczygieł Maciej Centrum Rozwoju i Promocji 6
Szeja Jan Faculty of Management Katedra Statystyki 20
Szewczyk Ryszard Faculty of Finance Katedra Bankowości 66
Szewczyk Tadeusz Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 2
Szkarłat-Koszałka Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 28
Szklarska Marta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 10
Szloch Alina Faculty of Finance Katedra Prawa 2
Szmigiel Kinga ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 24
Szmigielska Dorota Dział Współpracy z Zagranicą 1
Szopa Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 85
Szopa Bogumiła ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 150
Szopa Przemysław ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 18
Szostak Adriana Akademickie Centrum Kariery 1
Szostak Ryszard ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 257
Szostak-Kot Jadwiga ORCID Faculty of Commodity Science Katedra Mikrobiologii 115
Szpak Jan Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 46
Szpara Katarzyna Faculty of Commodity Science 1
Szpórnóg-Smoleń Ewa Krakowska Szkoła Biznesu 2
Szromnik Andrzej ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 399
Szubra Mariusz Faculty of Management Katedra Ekonometrii 12
Szulc Małgorzata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 63
Szulik Grzegorz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 1
Szumilak Jan Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 215
Szumlińska Stanisława Interdepartmental Unit Katedra Finansów 3
Szwaja Sabina Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 2
Szydełko Alfred Faculty of Finance and Law Katedra Rachunkowości Finansowej 8
Szydełko Łukasz Faculty of Finance and Law Katedra Rachunkowości Finansowej 7
Szydło Robert ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 1
Szyguła Jakub Faculty of Management 1
Szyja Paulina Faculty of Economics and International Relations 2
Szyjewska Jolanta Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 2
Szymacha Agnieszka Faculty of Economics and International Relations Katedra Teorii Ekonomii 2
Szymanik Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 43
Szymanowicz Kinga Faculty of Management Katedra Statystyki 30
Szymański Marcin Faculty of Management 5
Szymczyk-Madej Katarzyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 28
Szymla Wojciech ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 40
Szymla Zygmunt Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 157
Szymusiak Tomasz Faculty of Management 1
Szyszko Alicja Faculty of Finance and Law 1