A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Sadowska Stanisława Faculty of Economics of Trade Instytut Rachunkowości 11
Sagan Adam ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 55
Sala Józef Faculty of Management Katedra Turystyki 51
Salamaga Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 2
Salerno-Kochan Marek Faculty of Commodity Science Katedra Zarządzania Jakością 44
Salerno-Kochan Renata ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 36
Samitowski Wiesław Faculty of Management Katedra Rachunkowości 17
Samson Oktawian Faculty of Commodity Science Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 4
Sanetra-Szeliga Joanna ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 1
Sapeta Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 26
Sarga Danuta Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 14
Serafin Piotr ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 7
Serda Maria Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Międzynarodowego 8
Seweryn Renata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 14
Siedlarz Roman Faculty of Production Economics Instytut Organizacji i Zarządzania 7
Siedlarz Władysława Faculty of Production Economics Instytut Finansów 5
Siekierski Jan Interdepartmental Unit Katedra Teorii Ekonomii 32
Sierpińska Maria College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 139
Sikora Tadeusz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 238
Sikorski Andrzej Faculty of Commodity Science Instytutu Towaroznawstwa 3
Siuta-Tokarska Barbara ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 7
Skalniak Franciszek Interdepartmental Unit Katedra Finansów 32
Skarbek Tadeusz Interdepartmental Unit Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 10
Skrzyński Tomasz Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Myśli Ekonomicznej 1
Skrzypek Jerzy ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 51
Skrzypek Mieczysław Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością 61
Słaboń Andrzej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 28
Sławińska Anna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 4
Słowik Urszula Interdepartmental Unit Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 6
Smaga Edward Faculty of Finance and Law Katedra Matematyki 51
Smoleń Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 34
Smutek Halina ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 22
Soczówka Halina Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 27
Soja Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 7
Soja Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 6
Sokołowska-Gogut Anna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 18
Sokołowski Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 100
Solek Adrian ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 2
Sordyl Grażyna Faculty of Finance and Law Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 8
Sosenko Kazimierz ORCID Faculty of Public Economy and Administration Katedra Filozofii 30
Sosnówka Edward Faculty of Production Economics Katedra Nauk Politycznych 5
Stabryła Adam ORCID Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 193
Stabryła-Chudzio Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 1
Stal Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 9
Staliński Piotr Faculty of Management Katedra Informatyki 3
Stanienda Jolanta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 7
Stanisz Tadeusz Faculty of Commodity Science Katedra Ekonomii Stosowanej 55
Stańczyk Zbigniew ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 15
Stańdo-Górowska Halina ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 4
Stawiska Małgorzata Faculty of Finance Katedra Matematyki 1
Steczkowski Jan Faculty of Management Katedra Statystyki 55
Stefanów Piotr Faculty of Management Katedra Informatyki 24
Stepaniuk Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 13
Stępień Konrad ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 6
Stępień Marta Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 47
Stobiecka Jadwiga ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 30
Stokłosa Krzesław Faculty of Commodity Science Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 55
Stolarczyk Jadwiga Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 4
Stolarska Wanda Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 2
Stolarz Barbara Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 9
Stonawski Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 1
Strihafka Maria Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 17
Strzembicki Leszek Faculty of Management Katedra Turystyki 32
Styn Igor ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 13
Sułkowska Wanda ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 43
Sułkowski Rafał Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 3
Sumek-Brandys Barbara Faculty of Management Katedra Rachunkowości 6
Surdej Aleksander ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 58
Surdykowska Stanisława Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 31
Surówka Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 47
Surówka-Marszałek Danuta Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 59
Sutor-Galos Beata Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 4
Suwada Piotr Faculty of Management Katedra Informatyki 1
Suwała Grzegorz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 17
Sybistowicz Danuta Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 17
Syguła-Cholewińska Justyna ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Mikrobiologii 3
Szafrańska Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 12
Szafruga Jerzy Interdepartmental Unit Katedra Teorii Ekonomii 1
Szakiel Jerzy ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 10
Szałkowski Adam Faculty of Management Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 108
Szałwia Monika Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 1
Szczepaniak Janina Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 8
Szczepanik Zdzisław Interdepartmental Unit Katedra Finansów 25
Szczepankiewicz Władysław ORCID Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 21
Szczukiewicz Piotr Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 4
Szczur Marek Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 7
Szczygieł Alicja ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 1
Szczygieł Maciej Centrum Rozwoju i Promocji 1
Szeja Jan Faculty of Management Katedra Statystyki 14
Szewczyk Ryszard Faculty of Finance Katedra Bankowości 40
Szewczyk Tadeusz Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 2
Szkarłat-Koszałka Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 4
Szloch Alina Faculty of Finance Katedra Prawa 2
Szopa Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 45
Szopa Bogumiła ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 48
Szostak Ryszard ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 38
Szostak-Kot Jadwiga ORCID Faculty of Commodity Science Katedra Mikrobiologii 49
Szpak Jan Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 23
Szromnik Andrzej ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 270
Szubra Mariusz Faculty of Management Katedra Ekonometrii 11
Szumilak Jan Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 187
Szumlińska Stanisława Interdepartmental Unit Katedra Finansów 2
Szwaja Sabina Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 2
Szydełko Alfred Faculty of Finance and Law Katedra Rachunkowości Finansowej 1
Szymanik Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 3
Szymanowicz Kinga Faculty of Management Katedra Statystyki 24
Szymczyk-Madej Katarzyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 5
Szymla Zygmunt Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 97