A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Sadowska Stanisława Faculty of Economics of Trade Instytut Rachunkowości 9
Sagan Adam ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 1
Sala Józef Faculty of Management Katedra Turystyki 15
Salerno-Kochan Marek Faculty of Commodity Science Katedra Zarządzania Jakością 1
Salerno-Kochan Renata ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 2
Samitowski Wiesław Faculty of Management Katedra Rachunkowości 8
Samson Oktawian Faculty of Commodity Science Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 1
Sarga Danuta Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 6
Serda Maria Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Międzynarodowego 3
Siedlarz Roman Faculty of Production Economics Instytut Organizacji i Zarządzania 4
Siedlarz Władysława Faculty of Production Economics Instytut Finansów 4
Siekierski Jan Interdepartmental Unit Katedra Teorii Ekonomii 5
Sierpińska Maria College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 13
Sikora Tadeusz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 23
Sikorski Andrzej Faculty of Commodity Science Instytutu Towaroznawstwa 1
Skalniak Franciszek Interdepartmental Unit Katedra Finansów 15
Skarbek Tadeusz Interdepartmental Unit Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 5
Skrzypek Jerzy ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 12
Skrzypek Mieczysław Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością 16
Słaboń Andrzej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 2
Smaga Edward Faculty of Finance and Law Katedra Matematyki 15
Soczówka Halina Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 11
Sokołowski Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 16
Sosenko Kazimierz ORCID Faculty of Public Economy and Administration Katedra Filozofii 4
Sosnówka Edward Faculty of Production Economics Katedra Nauk Politycznych 2
Stabryła Adam ORCID Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 20
Stanisz Tadeusz Faculty of Commodity Science Katedra Ekonomii Stosowanej 17
Steczkowski Jan Faculty of Management Katedra Statystyki 14
Stefanów Piotr Faculty of Management Katedra Informatyki 1
Stępień Marta Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 10
Stobiecka Jadwiga ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 3
Stokłosa Krzesław Faculty of Commodity Science Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 21
Stolarczyk Jadwiga Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 1
Stolarska Wanda Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 1
Strihafka Maria Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 7
Strzembicki Leszek Faculty of Management Katedra Turystyki 12
Sułkowska Wanda ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 4
Surdej Aleksander ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 5
Surdykowska Stanisława Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 7
Surówka Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 9
Surówka-Marszałek Danuta Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 16
Sybistowicz Danuta Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 8
Szafrańska Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 6
Szałkowski Adam Faculty of Management Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 17
Szczepaniak Janina Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 5
Szczepanik Zdzisław Interdepartmental Unit Katedra Finansów 10
Szczepankiewicz Władysław ORCID Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 2
Szeja Jan Faculty of Management Katedra Statystyki 1
Szewczyk Ryszard Faculty of Finance Katedra Bankowości 7
Szopa Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 10
Szopa Bogumiła ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 9
Szostak Ryszard ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 3
Szostak-Kot Jadwiga ORCID Faculty of Commodity Science Katedra Mikrobiologii 9
Szromnik Andrzej ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 35
Szumilak Jan Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 15
Szumlińska Stanisława Interdepartmental Unit Katedra Finansów 2
Szwaja Sabina Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 2
Szymanowicz Kinga Faculty of Management Katedra Statystyki 5
Szymla Zygmunt Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 5