A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Sadowska Stanisława Faculty of Economics of Trade Instytut Rachunkowości 9
Sagan Adam ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 19
Sala Józef Faculty of Management Katedra Turystyki 27
Salerno-Kochan Marek Faculty of Commodity Science Katedra Zarządzania Jakością 7
Salerno-Kochan Renata ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 6
Samitowski Wiesław Faculty of Management Katedra Rachunkowości 14
Samson Oktawian Faculty of Commodity Science Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 2
Sapeta Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 3
Sarga Danuta Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 14
Serda Maria Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Międzynarodowego 7
Seweryn Renata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 3
Siedlarz Roman Faculty of Production Economics Instytut Organizacji i Zarządzania 6
Siedlarz Władysława Faculty of Production Economics Instytut Finansów 5
Siekierski Jan Interdepartmental Unit Katedra Teorii Ekonomii 9
Sierpińska Maria College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 63
Sikora Tadeusz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 112
Sikorski Andrzej Faculty of Commodity Science Instytutu Towaroznawstwa 3
Skalniak Franciszek Interdepartmental Unit Katedra Finansów 30
Skarbek Tadeusz Interdepartmental Unit Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 9
Skrzypek Jerzy ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 25
Skrzypek Mieczysław Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością 33
Słaboń Andrzej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 15
Sławińska Anna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 2
Smaga Edward Faculty of Finance and Law Katedra Matematyki 35
Smoleń Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 2
Smutek Halina ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 8
Soczówka Halina Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 17
Soja Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 2
Sokołowska-Gogut Anna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 10
Sokołowski Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 31
Sosenko Kazimierz ORCID Faculty of Public Economy and Administration Katedra Filozofii 9
Sosnówka Edward Faculty of Production Economics Katedra Nauk Politycznych 2
Stabryła Adam ORCID Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 94
Stal Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 2
Staliński Piotr Faculty of Management Katedra Informatyki 3
Stanienda Jolanta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 1
Stanisz Tadeusz Faculty of Commodity Science Katedra Ekonomii Stosowanej 43
Stańczyk Zbigniew ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 1
Stawiska Małgorzata Faculty of Finance Katedra Matematyki 1
Steczkowski Jan Faculty of Management Katedra Statystyki 38
Stefanów Piotr Faculty of Management Katedra Informatyki 15
Stępień Marta Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 21
Stobiecka Jadwiga ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 12
Stokłosa Krzesław Faculty of Commodity Science Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 44
Stolarczyk Jadwiga Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 1
Stolarska Wanda Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 1
Stolarz Barbara Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 2
Strihafka Maria Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 15
Strzembicki Leszek Faculty of Management Katedra Turystyki 20
Sułkowska Wanda ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 13
Surdej Aleksander ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 21
Surdykowska Stanisława Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 9
Surówka Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 27
Surówka-Marszałek Danuta Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 25
Sutor-Galos Beata Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 3
Suwada Piotr Faculty of Management Katedra Informatyki 1
Sybistowicz Danuta Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 13
Szafrańska Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 10
Szałkowski Adam Faculty of Management Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 47
Szczepaniak Janina Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 6
Szczepanik Zdzisław Interdepartmental Unit Katedra Finansów 22
Szczepankiewicz Władysław ORCID Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 4
Szeja Jan Faculty of Management Katedra Statystyki 11
Szewczyk Ryszard Faculty of Finance Katedra Bankowości 22
Szewczyk Tadeusz Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 2
Szloch Alina Faculty of Finance Katedra Prawa 2
Szopa Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 15
Szopa Bogumiła ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 21
Szostak Ryszard ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 11
Szostak-Kot Jadwiga ORCID Faculty of Commodity Science Katedra Mikrobiologii 20
Szpak Jan Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 1
Szromnik Andrzej ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 64
Szubra Mariusz Faculty of Management Katedra Ekonometrii 5
Szumilak Jan Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 35
Szumlińska Stanisława Interdepartmental Unit Katedra Finansów 2
Szwaja Sabina Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 2
Szymanowicz Kinga Faculty of Management Katedra Statystyki 13
Szymla Zygmunt Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 37