A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Sadowska Stanisława Faculty of Economics of Trade Instytut Rachunkowości 9
Sagan Adam ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 33
Sala Józef Faculty of Management Katedra Turystyki 34
Salerno-Kochan Marek Faculty of Commodity Science Katedra Zarządzania Jakością 25
Salerno-Kochan Renata ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 17
Samitowski Wiesław Faculty of Management Katedra Rachunkowości 14
Samson Oktawian Faculty of Commodity Science Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 3
Sapeta Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 13
Sarga Danuta Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 14
Serafin Piotr ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 1
Serda Maria Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Międzynarodowego 7
Seweryn Renata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 5
Siedlarz Roman Faculty of Production Economics Instytut Organizacji i Zarządzania 6
Siedlarz Władysława Faculty of Production Economics Instytut Finansów 5
Siekierski Jan Interdepartmental Unit Katedra Teorii Ekonomii 14
Sierpińska Maria College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 96
Sikora Tadeusz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 161
Sikorski Andrzej Faculty of Commodity Science Instytutu Towaroznawstwa 3
Skalniak Franciszek Interdepartmental Unit Katedra Finansów 31
Skarbek Tadeusz Interdepartmental Unit Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 9
Skrzypek Jerzy ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 40
Skrzypek Mieczysław Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością 43
Słaboń Andrzej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 21
Sławińska Anna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 2
Smaga Edward Faculty of Finance and Law Katedra Matematyki 40
Smoleń Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 20
Smutek Halina ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 11
Soczówka Halina Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 19
Soja Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 2
Sokołowska-Gogut Anna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 13
Sokołowski Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 52
Sordyl Grażyna Faculty of Finance and Law Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 3
Sosenko Kazimierz ORCID Faculty of Public Economy and Administration Katedra Filozofii 19
Sosnówka Edward Faculty of Production Economics Katedra Nauk Politycznych 2
Stabryła Adam ORCID Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 131
Stal Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 2
Staliński Piotr Faculty of Management Katedra Informatyki 3
Stanienda Jolanta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 1
Stanisz Tadeusz Faculty of Commodity Science Katedra Ekonomii Stosowanej 48
Stańczyk Zbigniew ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 6
Stawiska Małgorzata Faculty of Finance Katedra Matematyki 1
Steczkowski Jan Faculty of Management Katedra Statystyki 44
Stefanów Piotr Faculty of Management Katedra Informatyki 16
Stepaniuk Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 6
Stępień Marta Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 29
Stobiecka Jadwiga ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 17
Stokłosa Krzesław Faculty of Commodity Science Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 50
Stolarczyk Jadwiga Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 1
Stolarska Wanda Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 1
Stolarz Barbara Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 9
Strihafka Maria Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 16
Strzembicki Leszek Faculty of Management Katedra Turystyki 23
Styn Igor ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 4
Sułkowska Wanda ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 29
Sumek-Brandys Barbara Faculty of Management Katedra Rachunkowości 1
Surdej Aleksander ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 30
Surdykowska Stanisława Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 17
Surówka Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 35
Surówka-Marszałek Danuta Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 38
Sutor-Galos Beata Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 4
Suwada Piotr Faculty of Management Katedra Informatyki 1
Sybistowicz Danuta Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 13
Szafrańska Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 12
Szałkowski Adam Faculty of Management Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 70
Szczepaniak Janina Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 7
Szczepanik Zdzisław Interdepartmental Unit Katedra Finansów 25
Szczepankiewicz Władysław ORCID Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 10
Szczukiewicz Piotr Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 1
Szczur Marek Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 5
Szeja Jan Faculty of Management Katedra Statystyki 12
Szewczyk Ryszard Faculty of Finance Katedra Bankowości 32
Szewczyk Tadeusz Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 2
Szloch Alina Faculty of Finance Katedra Prawa 2
Szopa Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 24
Szopa Bogumiła ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 27
Szostak Ryszard ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 15
Szostak-Kot Jadwiga ORCID Faculty of Commodity Science Katedra Mikrobiologii 31
Szpak Jan Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 7
Szromnik Andrzej ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 200
Szubra Mariusz Faculty of Management Katedra Ekonometrii 9
Szumilak Jan Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 155
Szumlińska Stanisława Interdepartmental Unit Katedra Finansów 2
Szwaja Sabina Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 2
Szymanik Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 1
Szymanowicz Kinga Faculty of Management Katedra Statystyki 19
Szymla Zygmunt Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 65