A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Sadowska Stanisława Faculty of Economics of Trade Instytut Rachunkowości 9
Sagan Adam ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 47
Sala Józef Faculty of Management Katedra Turystyki 46
Salamaga Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 1
Salerno-Kochan Marek Faculty of Commodity Science Katedra Zarządzania Jakością 37
Salerno-Kochan Renata ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 31
Samitowski Wiesław Faculty of Management Katedra Rachunkowości 14
Samson Oktawian Faculty of Commodity Science Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 3
Sapeta Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 22
Sarga Danuta Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 14
Serafin Piotr ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 5
Serda Maria Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Międzynarodowego 7
Seweryn Renata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 11
Siedlarz Roman Faculty of Production Economics Instytut Organizacji i Zarządzania 6
Siedlarz Władysława Faculty of Production Economics Instytut Finansów 5
Siekierski Jan Interdepartmental Unit Katedra Teorii Ekonomii 24
Sierpińska Maria College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 121
Sikora Tadeusz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 224
Sikorski Andrzej Faculty of Commodity Science Instytutu Towaroznawstwa 3
Siuta-Tokarska Barbara ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 2
Skalniak Franciszek Interdepartmental Unit Katedra Finansów 31
Skarbek Tadeusz Interdepartmental Unit Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 9
Skrzypek Jerzy ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 48
Skrzypek Mieczysław Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością 54
Słaboń Andrzej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 27
Sławińska Anna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 4
Słowik Urszula Interdepartmental Unit Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 4
Smaga Edward Faculty of Finance and Law Katedra Matematyki 48
Smoleń Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 29
Smutek Halina ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 17
Soczówka Halina Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 24
Soja Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 6
Soja Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 5
Sokołowska-Gogut Anna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 18
Sokołowski Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 86
Sordyl Grażyna Faculty of Finance and Law Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 6
Sosenko Kazimierz ORCID Faculty of Public Economy and Administration Katedra Filozofii 25
Sosnówka Edward Faculty of Production Economics Katedra Nauk Politycznych 2
Stabryła Adam ORCID Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 168
Stal Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 9
Staliński Piotr Faculty of Management Katedra Informatyki 3
Stanienda Jolanta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 6
Stanisz Tadeusz Faculty of Commodity Science Katedra Ekonomii Stosowanej 52
Stańczyk Zbigniew ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 13
Stańdo-Górowska Halina ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 3
Stawiska Małgorzata Faculty of Finance Katedra Matematyki 1
Steczkowski Jan Faculty of Management Katedra Statystyki 52
Stefanów Piotr Faculty of Management Katedra Informatyki 23
Stepaniuk Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 11
Stępień Konrad ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 4
Stępień Marta Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 41
Stobiecka Jadwiga ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 25
Stokłosa Krzesław Faculty of Commodity Science Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 53
Stolarczyk Jadwiga Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 1
Stolarska Wanda Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 1
Stolarz Barbara Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 9
Strihafka Maria Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 16
Strzembicki Leszek Faculty of Management Katedra Turystyki 28
Styn Igor ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 9
Sułkowska Wanda ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 40
Sułkowski Rafał Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 2
Sumek-Brandys Barbara Faculty of Management Katedra Rachunkowości 6
Surdej Aleksander ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 55
Surdykowska Stanisława Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 31
Surówka Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 38
Surówka-Marszałek Danuta Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 53
Sutor-Galos Beata Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 4
Suwada Piotr Faculty of Management Katedra Informatyki 1
Suwała Grzegorz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 11
Sybistowicz Danuta Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 13
Syguła-Cholewińska Justyna ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Mikrobiologii 2
Szafrańska Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 12
Szakiel Jerzy ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 7
Szałkowski Adam Faculty of Management Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 87
Szałwia Monika Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 1
Szczepaniak Janina Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 7
Szczepanik Zdzisław Interdepartmental Unit Katedra Finansów 25
Szczepankiewicz Władysław ORCID Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 18
Szczukiewicz Piotr Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 3
Szczur Marek Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 7
Szczygieł Alicja ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 1
Szeja Jan Faculty of Management Katedra Statystyki 13
Szewczyk Ryszard Faculty of Finance Katedra Bankowości 33
Szewczyk Tadeusz Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 2
Szkarłat-Koszałka Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 3
Szloch Alina Faculty of Finance Katedra Prawa 2
Szopa Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 40
Szopa Bogumiła ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 40
Szostak Ryszard ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 27
Szostak-Kot Jadwiga ORCID Faculty of Commodity Science Katedra Mikrobiologii 44
Szpak Jan Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 19
Szromnik Andrzej ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 246
Szubra Mariusz Faculty of Management Katedra Ekonometrii 11
Szumilak Jan Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 175
Szumlińska Stanisława Interdepartmental Unit Katedra Finansów 2
Szwaja Sabina Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 2
Szydełko Alfred Faculty of Finance and Law Katedra Rachunkowości Finansowej 1
Szymanik Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 3
Szymanowicz Kinga Faculty of Management Katedra Statystyki 23
Szymczyk-Madej Katarzyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 2
Szymla Zygmunt Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 88