A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Sadowska Stanisława Faculty of Economics of Trade Instytut Rachunkowości 6
Sady Monika ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 21
Sagan Adam ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 161
Sala Józef Faculty of Management Katedra Turystyki 83
Salamaga Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 66
Salerno-Kochan Marek Faculty of Commodity Science Katedra Zarządzania Jakością 85
Salerno-Kochan Renata ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 85
Salwa Dominika Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Międzynarodowego 18
Salwarowski Łukasz Kancelaria Rektora 14
Samitowski Wiesław Faculty of Management Katedra Rachunkowości 12
Samson Oktawian Faculty of Commodity Science Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 2
Sanak-Kosmowska Katarzyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 3
Sanetra-Szeliga Joanna ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 18
Sapeta Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 64
Sarga Danuta Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 14
Sawoszczuk Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Mikrobiologii 10
Sedlak Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 13
Serafin Piotr ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 32
Serda Maria Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Międzynarodowego 8
Serwin Jacek Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 7
Seweryn Renata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 121
Siedlarz Roman Faculty of Production Economics Instytut Organizacji i Zarządzania 4
Siedlarz Władysława Faculty of Production Economics Instytut Finansów 3
Siekierski Jan Interdepartmental Unit Katedra Teorii Ekonomii 32
Sieradzki Rafał ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 10
Sierpińska Maria College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 216
Sikora Tadeusz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 620
Sikorski Andrzej Faculty of Commodity Science Instytutu Towaroznawstwa 2
Siuta-Tokarska Barbara ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 87
Skalniak Franciszek Interdepartmental Unit Katedra Finansów 23
Skarbek Tadeusz Interdepartmental Unit Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 6
Skoczek Tadeusz Faculty of Economics and International Relations Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 2
Skrzyński Tomasz Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Myśli Ekonomicznej 17
Skrzypek Jerzy ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 73
Skrzypek Mieczysław Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością 47
Słaboń Andrzej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 74
Sławińska Anna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 7
Słowik Urszula Interdepartmental Unit Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 9
Smaga Edward Faculty of Finance and Law Katedra Matematyki 69
Smoleń Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 63
Smutek Halina ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 56
Snarska Małgorzata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 14
Soczówka Halina Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 38
Soja Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 27
Soja Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 78
Sokołowska-Gogut Anna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 28
Sokołowski Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 196
Solek Adrian ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 38
Sołtyk Piotr ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 11
Sołtysik Mariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 9
Sordyl Grażyna Faculty of Finance and Law Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 30
Sordyl Marta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 20
Sosenko Kazimierz ORCID Faculty of Public Economy and Administration Katedra Filozofii 58
Sosnówka Edward Faculty of Production Economics Katedra Nauk Politycznych 1
Sroka-Ozimek Maria Centrum Językowe , Zespół Języka Niemieckiego 1
Stabryła Adam ORCID Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 377
Stabryła-Chudzio Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 52
Stal Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 42
Staliński Piotr Faculty of Management Katedra Informatyki 3
Stanek Piotr ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 26
Stanienda Jolanta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 21
Stanisławska-Mischke Anna K. Centrum e-Learningu 27
Stanisz Tadeusz Faculty of Commodity Science Katedra Ekonomii Stosowanej 60
Stańczyk Zbigniew ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 35
Stańdo-Górowska Halina ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 9
Staszel Anna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 1
Stawiska Małgorzata Faculty of Finance Katedra Matematyki 1
Steczkowski Jan Faculty of Management Katedra Statystyki 53
Stefanów Piotr Faculty of Management Katedra Informatyki 42
Stepaniuk Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 17
Stępień Konrad ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 48
Stępień Marta Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 86
Stobiecka Jadwiga ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 72
Stokłosa Krzesław Faculty of Commodity Science Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 47
Stolarczyk Jadwiga Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 1
Stolarska Wanda Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 1
Stolarz Barbara Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 9
Stonawski Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 26
Strakowska-Szczurek Małgorzata Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 21
Strihafka Maria Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 15
Strupczewski Grzegorz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 30
Strzembicki Leszek Faculty of Management Katedra Turystyki 38
Strzeszyńska Halina Centrum Językowe 1
Strzępek Iwona Faculty of Economics and International Relations 1
Styn Igor ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 40
Sułkowska Wanda ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 87
Sułkowski Rafał Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 17
Sumek-Brandys Barbara Faculty of Management Katedra Rachunkowości 7
Surdej Aleksander ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 130
Surdykowska Stanisława Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 31
Surówka Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 139
Surówka Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 9
Surówka-Marszałek Danuta Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 131
Surówka-Pasek Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy 5
Sutor-Galos Beata Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 4
Suwada Piotr Faculty of Management Katedra Informatyki 1
Suwała Grzegorz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 50
Sybistowicz Danuta Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 11
Syguła-Cholewińska Justyna ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Mikrobiologii 45
Sypień Katarzyna Faculty of Commodity Science 1
Szafarowicz Adriana Centrum Językowe , Zespół Języka Niemieckiego 1
Szafrańska Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 15
Szakiel Jerzy ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 33
Szałkowski Adam Faculty of Management Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 145
Szałwia Monika Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 1
Szaraniec Monika ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy 31
Szarucki Marek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 160
Szczepaniak Janina Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 5
Szczepanik Zdzisław Interdepartmental Unit Katedra Finansów 19
Szczepankiewicz Władysław ORCID Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 40
Szczepańska Michalina Faculty of Management 1
Szczukiewicz Piotr Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 8
Szczur Marek Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 7
Szczygieł Alicja ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 8
Szczygieł Maciej Centrum Rozwoju i Promocji 6
Szeja Jan Faculty of Management Katedra Statystyki 19
Szewczyk Ryszard Faculty of Finance Katedra Bankowości 63
Szewczyk Tadeusz Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 2
Szkarłat-Koszałka Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 27
Szklarska Marta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 7
Szloch Alina Faculty of Finance Katedra Prawa 2
Szmigiel Kinga ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 14
Szmigielska Dorota Dział Współpracy z Zagranicą 1
Szopa Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 66
Szopa Bogumiła ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 122
Szopa Przemysław ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 10
Szostak Ryszard ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 214
Szostak-Kot Jadwiga ORCID Faculty of Commodity Science Katedra Mikrobiologii 100
Szpak Jan Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 46
Szromnik Andrzej ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 333
Szubra Mariusz Faculty of Management Katedra Ekonometrii 12
Szulc Małgorzata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 48
Szumilak Jan Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 202
Szumlińska Stanisława Interdepartmental Unit Katedra Finansów 2
Szwaja Sabina Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 2
Szydełko Alfred Faculty of Finance and Law Katedra Rachunkowości Finansowej 3
Szydełko Łukasz Faculty of Finance and Law Katedra Rachunkowości Finansowej 2
Szyja Paulina Faculty of Economics and International Relations 1
Szyjewska Jolanta Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 2
Szymacha Agnieszka Faculty of Economics and International Relations Katedra Teorii Ekonomii 2
Szymanik Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 32
Szymanowicz Kinga Faculty of Management Katedra Statystyki 24
Szymański Marcin Faculty of Management 1
Szymczyk-Madej Katarzyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 21
Szymla Wojciech ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 27
Szymla Zygmunt Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 153