A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Sadowska Stanisława Faculty of Economics of Trade Instytut Rachunkowości 5
Sagan Adam ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 1
Sala Józef Faculty of Management Katedra Turystyki 5
Salerno-Kochan Renata ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 2
Samitowski Wiesław Faculty of Management Katedra Rachunkowości 3
Sarga Danuta Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 2
Serda Maria Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Międzynarodowego 2
Siedlarz Roman Faculty of Production Economics Instytut Organizacji i Zarządzania 1
Siedlarz Władysława Faculty of Production Economics Instytut Finansów 1
Siekierski Jan Interdepartmental Unit Katedra Teorii Ekonomii 4
Sierpińska Maria College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 4
Sikora Tadeusz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 11
Skalniak Franciszek Interdepartmental Unit Katedra Finansów 5
Skarbek Tadeusz Interdepartmental Unit Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 2
Skrzypek Jerzy ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 4
Skrzypek Mieczysław Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością 6
Słaboń Andrzej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 2
Smaga Edward Faculty of Finance and Law Katedra Matematyki 9
Soczówka Halina Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 4
Sokołowski Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 11
Sosenko Kazimierz ORCID Faculty of Public Economy and Administration Katedra Filozofii 3
Sosnówka Edward Faculty of Production Economics Katedra Nauk Politycznych 1
Stabryła Adam ORCID Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 7
Stanisz Tadeusz Faculty of Commodity Science Katedra Ekonomii Stosowanej 6
Steczkowski Jan Faculty of Management Katedra Statystyki 8
Stępień Marta Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 4
Stobiecka Jadwiga ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 3
Stokłosa Krzesław Faculty of Commodity Science Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 12
Stolarczyk Jadwiga Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 1
Stolarska Wanda Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 1
Strihafka Maria Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 2
Strzembicki Leszek Faculty of Management Katedra Turystyki 8
Sułkowska Wanda ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 3
Surdej Aleksander ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 3
Surdykowska Stanisława Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 4
Surówka Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 2
Surówka-Marszałek Danuta Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 5
Sybistowicz Danuta Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 5
Szafrańska Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 3
Szałkowski Adam Faculty of Management Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 9
Szczepaniak Janina Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 3
Szczepanik Zdzisław Interdepartmental Unit Katedra Finansów 3
Szczepankiewicz Władysław ORCID Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 2
Szewczyk Ryszard Faculty of Finance Katedra Bankowości 3
Szopa Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 6
Szopa Bogumiła ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 5
Szostak Ryszard ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 3
Szostak-Kot Jadwiga ORCID Faculty of Commodity Science Katedra Mikrobiologii 6
Szromnik Andrzej ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 16
Szumilak Jan Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 9
Szumlińska Stanisława Interdepartmental Unit Katedra Finansów 2
Szymanowicz Kinga Faculty of Management Katedra Statystyki 1
Szymla Zygmunt Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 2