A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Sadowska Stanisława Faculty of Economics of Trade Instytut Rachunkowości 7
Sagan Adam ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 14
Sala Józef Faculty of Management Katedra Turystyki 13
Salerno-Kochan Marek Faculty of Commodity Science Katedra Zarządzania Jakością 1
Salerno-Kochan Renata ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 4
Samitowski Wiesław Faculty of Management Katedra Rachunkowości 12
Samson Oktawian Faculty of Commodity Science Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 1
Sapeta Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 1
Sarga Danuta Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 14
Serda Maria Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Międzynarodowego 6
Siedlarz Roman Faculty of Production Economics Instytut Organizacji i Zarządzania 4
Siedlarz Władysława Faculty of Production Economics Instytut Finansów 3
Siekierski Jan Interdepartmental Unit Katedra Teorii Ekonomii 6
Sierpińska Maria College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 26
Sikora Tadeusz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 64
Sikorski Andrzej Faculty of Commodity Science Instytutu Towaroznawstwa 2
Skalniak Franciszek Interdepartmental Unit Katedra Finansów 21
Skarbek Tadeusz Interdepartmental Unit Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 6
Skrzypek Jerzy ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 17
Skrzypek Mieczysław Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością 15
Słaboń Andrzej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 6
Smaga Edward Faculty of Finance and Law Katedra Matematyki 29
Smutek Halina ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 3
Soczówka Halina Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 10
Soja Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 2
Sokołowski Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 23
Sosenko Kazimierz ORCID Faculty of Public Economy and Administration Katedra Filozofii 7
Sosnówka Edward Faculty of Production Economics Katedra Nauk Politycznych 1
Stabryła Adam ORCID Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 58
Staliński Piotr Faculty of Management Katedra Informatyki 3
Stanienda Jolanta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 1
Stanisz Tadeusz Faculty of Commodity Science Katedra Ekonomii Stosowanej 32
Stawiska Małgorzata Faculty of Finance Katedra Matematyki 1
Steczkowski Jan Faculty of Management Katedra Statystyki 28
Stefanów Piotr Faculty of Management Katedra Informatyki 12
Stępień Marta Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 15
Stobiecka Jadwiga ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 6
Stokłosa Krzesław Faculty of Commodity Science Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 30
Stolarczyk Jadwiga Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 1
Stolarska Wanda Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 1
Strihafka Maria Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 11
Strzembicki Leszek Faculty of Management Katedra Turystyki 16
Sułkowska Wanda ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 10
Surdej Aleksander ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 11
Surdykowska Stanisława Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 7
Surówka Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 17
Surówka-Marszałek Danuta Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 15
Suwada Piotr Faculty of Management Katedra Informatyki 1
Sybistowicz Danuta Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 8
Szafrańska Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 9
Szałkowski Adam Faculty of Management Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 30
Szczepaniak Janina Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 3
Szczepanik Zdzisław Interdepartmental Unit Katedra Finansów 12
Szczepankiewicz Władysław ORCID Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 3
Szeja Jan Faculty of Management Katedra Statystyki 7
Szewczyk Ryszard Faculty of Finance Katedra Bankowości 16
Szewczyk Tadeusz Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 2
Szloch Alina Faculty of Finance Katedra Prawa 2
Szopa Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 8
Szopa Bogumiła ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 17
Szostak Ryszard ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 7
Szostak-Kot Jadwiga ORCID Faculty of Commodity Science Katedra Mikrobiologii 15
Szromnik Andrzej ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 43
Szubra Mariusz Faculty of Management Katedra Ekonometrii 3
Szumilak Jan Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 26
Szumlińska Stanisława Interdepartmental Unit Katedra Finansów 2
Szwaja Sabina Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 2
Szymanowicz Kinga Faculty of Management Katedra Statystyki 7
Szymla Zygmunt Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 20