A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Sadowska Stanisława Faculty of Economics of Trade Instytut Rachunkowości 5
Sady Monika ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 39
Sagan Adam ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 253
Sala Józef Faculty of Management Katedra Turystyki 112
Salamaga Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 133
Salerno-Kochan Marek Faculty of Commodity Science Katedra Zarządzania Jakością 100
Salerno-Kochan Renata ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 136
Salwa Dominika Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Międzynarodowego 18
Salwarowski Łukasz Kancelaria Rektora 20
Samitowski Wiesław Faculty of Management Katedra Rachunkowości 10
Samson Oktawian Faculty of Commodity Science Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 2
Sanak-Kosmowska Katarzyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 25
Sanetra-Szeliga Joanna ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 61
Sapeta Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 93
Sarga Danuta Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 14
Sarnek Maciej ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 13
Sarzyński Konrad Faculty of Economics and International Relations 5
Satora Magdalena ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Opakowalnictwa Towarów 4
Sawoszczuk Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Mikrobiologii 54
Schröder Piotr ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 1
Schroeder Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 3
Sedlak Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Międzynarodowego 32
Semczuk Marcin ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 13
Serafin Piotr ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 114
Serda Maria Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Międzynarodowego 9
Serwin Jacek Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 7
Seweryn Małgorzata Centrum Językowe , Zespół Języków Romańskich, Słowiańskich i Orientalnych 1
Seweryn Renata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 222
Siedlarz Roman Faculty of Production Economics Instytut Organizacji i Zarządzania 3
Siedlarz Władysława Faculty of Production Economics Instytut Finansów 3
Siekierski Jan Interdepartmental Unit Katedra Teorii Ekonomii 38
Sieradzki Rafał ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 25
Sierpińska Maria College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 240
Sikora Tadeusz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 728
Sikorski Andrzej Faculty of Commodity Science Instytutu Towaroznawstwa 2
Silenko Agnieszka Faculty of Public Economy and Administration Katedra Administracji Publicznej 1
Siuta-Tokarska Barbara ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 152
Skalniak Franciszek Interdepartmental Unit Katedra Finansów 20
Skarbek Tadeusz Interdepartmental Unit Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 5
Skoczek Regina Faculty of Management 2
Skoczek Tadeusz Faculty of Economics and International Relations Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej 2
Skrzyński Tomasz Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Myśli Ekonomicznej 17
Skrzypek Jerzy ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 80
Skrzypek Mieczysław Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością 43
Słaboń Andrzej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 97
Sławińska Anna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 7
Sławiński Krzysztof Biblioteka Wydziału Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem 1
Słowik Urszula Interdepartmental Unit Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 9
Smaga Edward Faculty of Finance and Law Katedra Matematyki 68
Smaga-Szczepańczyk Małgorzata Dział Nauki i Transferu Wiedzy 2
Smajdor Daniel Faculty of Finance and Law 4
Smoleń Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 88
Smutek Halina ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 74
Snarska Małgorzata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rynków Finansowych 42
Sobula Joanna Faculty of Management 5
Socha Dominika Faculty of Commodity Science Katedra Zarządzania Jakością 3
Soczówka Halina Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 39
Soja Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 65
Soja Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 143
Sokołowska-Gogut Anna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 28
Sokołowski Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 240
Solek Adrian ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 60
Sołtyk Piotr ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 104
Sołtysik Mariusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Procesu Zarządzania 54
Sordyl Grażyna Faculty of Finance and Law Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 30
Sordyl Marta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 35
Sosenko Kazimierz ORCID Faculty of Public Economy and Administration Katedra Filozofii 62
Srebro Monika Centrum Językowe , Zespół Języka Angielskiego 3
Sroka-Ozimek Maria Centrum Językowe , Zespół Języka Niemieckiego 2
Stabryła Adam ORCID Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 476
Stabryła-Chudzio Katarzyna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 89
Stal Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 71
Staliński Piotr Faculty of Management Katedra Informatyki 3
Stanek Bożena Faculty of Management 3
Stanek Piotr ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 64
Stanienda Jolanta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 33
Stanisławska-Mischke Anna K. Centrum e-Learningu 31
Stanisz Tadeusz Faculty of Commodity Science Katedra Ekonomii Stosowanej 62
Stanowska Marta Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 6
Stanowski Przemysław Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 4
Stańczyk Zbigniew ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 61
Stańdo-Górowska Halina ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 17
Staroń Ryszard Studium Wychowania Fizycznego i Sportu , Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 1
Staszel Anna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 96
Stawiska Małgorzata Faculty of Finance Katedra Matematyki 1
Stawowy Anna Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych 1
Stec Anna Faculty of Finance and Law 2
Steczko Magdalena Faculty of Commodity Science 9
Steczkowski Jan Faculty of Management Katedra Statystyki 50
Stefanów Piotr Faculty of Management Katedra Informatyki 47
Stepaniuk Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 21
Stępień Konrad ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 100
Stępień Marta Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 85
Stobiecka Jadwiga ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 100
Stokłosa Krzesław Faculty of Commodity Science Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 44
Stolarska Wanda Faculty of Production Economics Instytut Ekonomii Politycznej 1
Stolarski Konrad ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego 2
Stolarz Barbara Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 9
Stonawski Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 55
Strakowska-Szczurek Małgorzata Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 24
Strihafka Maria Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 15
Strojny Cezary Faculty of Finance and Law 1
Strojny Katarzyna Faculty of Finance 4
Strupczewski Grzegorz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 68
Strycharz Jan 2
Strycharz Jan Faculty of Economics and International Relations 6
Strzelczyk Wojciech Faculty of Finance and Law 10
Strzembicki Leszek Faculty of Management Katedra Turystyki 35
Strzeszyńska Halina Centrum Językowe 2
Strzępek Iwona Faculty of Economics and International Relations 2
Styn Igor ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 66
Suder Jacek Faculty of Finance and Law 3
Sulima Anna Faculty of Management 2
Sułkowska Wanda ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 123
Sułkowski Rafał Małopolska Szkoła Administracji Publicznej 21
Sumara Mariusz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu , Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 1
Sumek-Brandys Barbara Faculty of Management Katedra Rachunkowości 7
Surdej Aleksander ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 192
Surdykowska Stanisława Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 30
Surówka Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 185
Surówka Marcin ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 21
Surówka-Marszałek Danuta Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 131
Surówka-Pasek Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy 26
Sutor-Galos Beata Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 4
Suwada Piotr Faculty of Management Katedra Informatyki 1
Suwaj Tomasz Faculty of Management 1
Suwała Grzegorz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 77
Sybistowicz Danuta Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 14
Syguła-Cholewińska Justyna ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Mikrobiologii 109
Sypień Katarzyna Faculty of Commodity Science 1
Szafarowicz Adriana Centrum Językowe , Zespół Języka Niemieckiego 2
Szaflarska Katarzyna Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 1
Szafrańska Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 15
Szakiel Jerzy ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 61
Szałkowski Adam Faculty of Management Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 145
Szałwia Monika Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 1
Szaraniec Monika ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Prawa Pracy 93
Szarucki Marek ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analiz Strategicznych 218
Szczepaniak Janina Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 4
Szczepaniak Karolina Faculty of Finance and Law 1
Szczepanik Zdzisław Interdepartmental Unit Katedra Finansów 17
Szczepankiewicz Władysław ORCID Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 45
Szczepańska Michalina Faculty of Management 5
Szczukiewicz Piotr Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 8
Szczur Marek Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 7
Szczurek Teresa Faculty of Management 1
Szczygieł Alicja ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Psychologii i Dydaktyki 17
Szczygieł Maciej Centrum Rozwoju i Promocji 6
Szeja Jan Faculty of Management Katedra Statystyki 19
Szewczyk Ryszard Faculty of Finance Katedra Bankowości 62
Szewczyk Tadeusz Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 2
Szkarłat-Koszałka Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 28
Szklarska Marta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 11
Szloch Alina Faculty of Finance Katedra Prawa 2
Szmigiel Kinga ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Polityki Ekonomicznej i Programowania Rozwoju 32
Szmigielska Dorota Dział Współpracy z Zagranicą 1
Szopa Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 85
Szopa Bogumiła ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 158
Szopa Przemysław ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Metrologii i Analizy Instrumentalnej 26
Szostak Adriana Akademickie Centrum Kariery 2
Szostak Ryszard ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 319
Szostak-Kot Jadwiga ORCID Faculty of Commodity Science Katedra Mikrobiologii 116
Szpak Jan Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 46
Szpara Katarzyna Faculty of Commodity Science 1
Szpórnóg-Smoleń Ewa Krakowska Szkoła Biznesu 2
Szromnik Andrzej ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 390
Sztokfisz Barbara Faculty of Economics and International Relations 2
Szubra Mariusz Faculty of Management Katedra Ekonometrii 13
Szulc Małgorzata ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 72
Szulik Grzegorz ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Matematyki 2
Szumilak Jan Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 197
Szumiło-Kulczycka Magdalena Faculty of Management 1
Szumlińska Stanisława Interdepartmental Unit Katedra Finansów 1
Szwaja Sabina Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 2
Szydełko Alfred Faculty of Finance and Law Katedra Rachunkowości Finansowej 22
Szydełko Łukasz Faculty of Finance and Law Katedra Rachunkowości Finansowej 18
Szydło Robert ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 10
Szyguła Jakub Faculty of Management 1
Szyja Paulina Faculty of Economics and International Relations 2
Szyjewska Jolanta Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 2
Szymacha Agnieszka Faculty of Economics and International Relations Katedra Teorii Ekonomii 2
Szymanik Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 55
Szymanowicz Kinga Faculty of Management Katedra Statystyki 24
Szymańska Anna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 1
Szymański Marcin Faculty of Management 6
Szymczyk-Madej Katarzyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 34
Szymla Wojciech ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 52
Szymla Zygmunt Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 154
Szymusiak Tomasz Faculty of Management 1
Szyszko Alicja Faculty of Finance and Law 1