A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Sadowska Stanisława Faculty of Economics of Trade Instytut Rachunkowości 2
Sagan Adam ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 18
Sala Józef Faculty of Management Katedra Turystyki 13
Salerno-Kochan Marek Faculty of Commodity Science Katedra Zarządzania Jakością 6
Salerno-Kochan Renata ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 4
Samitowski Wiesław Faculty of Management Katedra Rachunkowości 9
Samson Oktawian Faculty of Commodity Science Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 1
Sapeta Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 3
Sarga Danuta Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 12
Serda Maria Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Międzynarodowego 4
Seweryn Renata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 3
Siedlarz Roman Faculty of Production Economics Instytut Organizacji i Zarządzania 3
Siedlarz Władysława Faculty of Production Economics Instytut Finansów 2
Siekierski Jan Interdepartmental Unit Katedra Teorii Ekonomii 6
Sierpińska Maria College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 54
Sikora Tadeusz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 93
Sikorski Andrzej Faculty of Commodity Science Instytutu Towaroznawstwa 2
Skalniak Franciszek Interdepartmental Unit Katedra Finansów 17
Skarbek Tadeusz Interdepartmental Unit Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 4
Skrzypek Jerzy ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 16
Skrzypek Mieczysław Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością 18
Słaboń Andrzej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 13
Sławińska Anna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 2
Smaga Edward Faculty of Finance and Law Katedra Matematyki 23
Smoleń Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 2
Smutek Halina ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 8
Soczówka Halina Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 8
Soja Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 2
Sokołowska-Gogut Anna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 10
Sokołowski Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 17
Sosenko Kazimierz ORCID Faculty of Public Economy and Administration Katedra Filozofii 5
Stabryła Adam ORCID Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 78
Stal Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 2
Staliński Piotr Faculty of Management Katedra Informatyki 3
Stanienda Jolanta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 1
Stanisz Tadeusz Faculty of Commodity Science Katedra Ekonomii Stosowanej 29
Stańczyk Zbigniew ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 1
Stawiska Małgorzata Faculty of Finance Katedra Matematyki 1
Steczkowski Jan Faculty of Management Katedra Statystyki 26
Stefanów Piotr Faculty of Management Katedra Informatyki 15
Stępień Marta Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 14
Stobiecka Jadwiga ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 9
Stokłosa Krzesław Faculty of Commodity Science Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 25
Stolarz Barbara Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 2
Strihafka Maria Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 12
Strzembicki Leszek Faculty of Management Katedra Turystyki 10
Sułkowska Wanda ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 10
Surdej Aleksander ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 18
Surdykowska Stanisława Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 3
Surówka Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 20
Surówka-Marszałek Danuta Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 14
Sutor-Galos Beata Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 3
Suwada Piotr Faculty of Management Katedra Informatyki 1
Sybistowicz Danuta Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 9
Szafrańska Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 7
Szałkowski Adam Faculty of Management Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 32
Szczepaniak Janina Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 1
Szczepanik Zdzisław Interdepartmental Unit Katedra Finansów 13
Szczepankiewicz Władysław ORCID Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 2
Szeja Jan Faculty of Management Katedra Statystyki 10
Szewczyk Ryszard Faculty of Finance Katedra Bankowości 18
Szewczyk Tadeusz Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 2
Szloch Alina Faculty of Finance Katedra Prawa 2
Szopa Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 5
Szopa Bogumiła ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 14
Szostak Ryszard ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 8
Szostak-Kot Jadwiga ORCID Faculty of Commodity Science Katedra Mikrobiologii 12
Szpak Jan Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 1
Szromnik Andrzej ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 34
Szubra Mariusz Faculty of Management Katedra Ekonometrii 5
Szumilak Jan Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 23
Szwaja Sabina Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 2
Szymanowicz Kinga Faculty of Management Katedra Statystyki 8
Szymla Zygmunt Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 33