A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź
current employee former employee
, from:
to:Surname and name Scientific unit Documents
Sagan Adam ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 44
Sala Józef Faculty of Management Katedra Turystyki 30
Salerno-Kochan Marek Faculty of Commodity Science Katedra Zarządzania Jakością 31
Salerno-Kochan Renata ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 23
Samitowski Wiesław Faculty of Management Katedra Rachunkowości 6
Samson Oktawian Faculty of Commodity Science Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 2
Sapeta Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim 18
Sarga Danuta Faculty of Economics of Trade Instytut Statystyki, Ekonometrii i Informatyki 8
Serafin Piotr ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Gospodarki Przestrzennej i Studiów Miejskich , Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej 3
Serda Maria Faculty of Economics and International Relations Katedra Zarządzania Międzynarodowego 4
Seweryn Renata ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Turystyki 11
Siedlarz Roman Faculty of Production Economics Instytut Organizacji i Zarządzania 2
Siedlarz Władysława Faculty of Production Economics Instytut Finansów 1
Siekierski Jan Interdepartmental Unit Katedra Teorii Ekonomii 16
Sierpińska Maria College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 96
Sikora Tadeusz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Zarządzania Jakością 180
Sikorski Andrzej Faculty of Commodity Science Instytutu Towaroznawstwa 2
Siuta-Tokarska Barbara ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 1
Skalniak Franciszek Interdepartmental Unit Katedra Finansów 16
Skarbek Tadeusz Interdepartmental Unit Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji 4
Skrzypek Jerzy ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Ekonometrii i Badań Operacyjnych 34
Skrzypek Mieczysław Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Zarządzania Jakością 37
Słaboń Andrzej ORCID College of Economy and Public Administration Instytut Politologii, Socjologii i Filozofii , Katedra Socjologii 22
Sławińska Anna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 4
Słowik Urszula Interdepartmental Unit Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego 2
Smaga Edward Faculty of Finance and Law Katedra Matematyki 31
Smoleń Tomasz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Marketingu 28
Smutek Halina ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Rozwoju Organizacji 16
Soczówka Halina Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 12
Soja Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 6
Soja Piotr ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 4
Sokołowska-Gogut Anna Biblioteka Główna , Biblioteka Główna 16
Sokołowski Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Metod Ilościowych w Naukach Społecznych , Katedra Statystyki 61
Sordyl Grażyna Faculty of Finance and Law Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 5
Sosenko Kazimierz ORCID Faculty of Public Economy and Administration Katedra Filozofii 19
Stabryła Adam ORCID Faculty of Management Katedra Procesu Zarządzania 133
Stal Janusz ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Informatyki 8
Staliński Piotr Faculty of Management Katedra Informatyki 3
Stanienda Jolanta ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 4
Stanisz Tadeusz Faculty of Commodity Science Katedra Ekonomii Stosowanej 34
Stańczyk Zbigniew ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Makroekonomii 12
Stańdo-Górowska Halina ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 2
Stawiska Małgorzata Faculty of Finance Katedra Matematyki 1
Steczkowski Jan Faculty of Management Katedra Statystyki 34
Stefanów Piotr Faculty of Management Katedra Informatyki 22
Stepaniuk Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów i Polityki Finansowej 9
Stępień Konrad ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 1
Stępień Marta Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 25
Stobiecka Jadwiga ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych 20
Stokłosa Krzesław Faculty of Commodity Science Katedra Chemii i Kinetyki Procesów 32
Stolarz Barbara Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 9
Strihafka Maria Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 9
Strzembicki Leszek Faculty of Management Katedra Turystyki 14
Styn Igor ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Bankowości 5
Sułkowska Wanda ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Zarządzania Ryzykiem i Ubezpieczeń 34
Sumek-Brandys Barbara Faculty of Management Katedra Rachunkowości 6
Surdej Aleksander ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Studiów Europejskich Integracji Gospodarczej 45
Surdykowska Stanisława Faculty of Finance Katedra Rachunkowości Finansowej 18
Surówka Krzysztof ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Publicznych 27
Surówka-Marszałek Danuta Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 33
Sutor-Galos Beata Faculty of Commodity Science Katedra Towaroznawstwa Żywności 4
Suwada Piotr Faculty of Management Katedra Informatyki 1
Suwała Grzegorz ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości Produktów Żywnościowych 4
Sybistowicz Danuta Faculty of Economics of Trade Instytut Towaroznawstwa 5
Syguła-Cholewińska Justyna ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Mikrobiologii 1
Szafrańska Zofia Faculty of Economics and International Relations Katedra Prawa Międzynarodowego i Porównawczego 6
Szakiel Jerzy ORCID College of Management and Quality Instytut Nauk o Jakości i Zarządzania Produktem , Katedra Jakości i Bezpieczeństwa Produktów Przemysłowych 6
Szałkowski Adam Faculty of Management Katedra Zarządzania Zasobami Pracy 67
Szałwia Monika Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 1
Szczepaniak Janina Interdepartmental Unit Katedra Mikroekonomii 2
Szczepanik Zdzisław Interdepartmental Unit Katedra Finansów 15
Szczepankiewicz Władysław ORCID Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 14
Szczukiewicz Piotr Faculty of Economics and International Relations Katedra Mikroekonomii 2
Szczur Marek Faculty of Management Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 7
Szeja Jan Faculty of Management Katedra Statystyki 11
Szewczyk Ryszard Faculty of Finance Katedra Bankowości 26
Szewczyk Tadeusz Faculty of Economics of Trade Instytut Ekonomiki Obrotu Towarowego 2
Szkarłat-Koszałka Anna ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Rachunkowości Finansowej 1
Szloch Alina Faculty of Finance Katedra Prawa 2
Szopa Andrzej ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Finansów , Katedra Finansów Przedsiębiorstw 24
Szopa Bogumiła ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Ekonomii 25
Szostak Ryszard ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Prawa , Katedra Prawa Konstytucyjnego, Administracyjnego i Zamówień Publicznych 17
Szostak-Kot Jadwiga ORCID Faculty of Commodity Science Katedra Mikrobiologii 31
Szpak Jan Faculty of Economics and International Relations Katedra Historii Gospodarczej i Społecznej 16
Szromnik Andrzej ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 201
Szubra Mariusz Faculty of Management Katedra Ekonometrii 11
Szumilak Jan Faculty of Management Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych 153
Szydełko Alfred Faculty of Finance and Law Katedra Rachunkowości Finansowej 1
Szymanik Ewa ORCID College of Economics, Finance and Law Instytut Ekonomii , Katedra Mikroekonomii 1
Szymanowicz Kinga Faculty of Management Katedra Statystyki 16
Szymczyk-Madej Katarzyna ORCID College of Management and Quality Instytut Zarządzania , Katedra Rachunkowości 1
Szymla Zygmunt Faculty of Finance Katedra Gospodarki Regionalnej 76